wytyczne przeprowadzania co to znaczy
Co znaczy przeprowadzania pomiarów pól?. Co to jest decydującym o rodzaju badań i pomiarów.

Czy pomocne?

Wytyczne do przeprowadzania pomiarów pól elektromagnetycznych o częstotliwościach 50 Hz w stacjach elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć

Definicja z ang. Guidelines for the measurement of electromagnetic fields with frequencies of 50 Hz electric power stations of high and very high voltage, z niem. Richtlinien für die Messung elektromagnetischer Felder mit Frequenzen von 50 Hz Kraftwerke von Hoch- und Höchstspannungs.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1999, wyd. 1, Oprawa: zeszytowa,24 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.04 kg
Zagadnienia: wytyczne przeprowadzania
ISBN: ISBN 83-86052-39-2
Opis: Wedle obowiązującymi w Polsce przepisami, organem decydującym o rodzaju badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia jest właściwy państwowy inspektor sanitarny. Laboratoria PIS uprawnione są do wykonywania tych badań i pomiarów. Nakłada to na jednostki organizacyjne PIS konieczność dokładnego rozpoznania zagrożeń, mogących występować w różnych typach zakładów pracy i zaznajomienia się z metodyką ich oceny. Pomoc w tym świadczyć mają jednostki badawczo-rozwojowe w zakresie medycyny pracy. Niniejsze opracowanie, przygotowane poprzez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, temu właśnie celowi ma służyć. W opracowaniu autorzy omówili kolejno: charakterystykę stanowisk pracy w stacjach elektroenergetycznych, metodykę wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych 50 Hz w stacjach elektroenergetycznych, ocenę ekspozycji pracowników stacji elektroenergetycznych na pola elektromagnetyczne, propozycje dotyczące częstotliwości wykonywania pomiarów kontrolnych pól elektromagnetycznych w stacjach elektroenergetycznych.
Spis treści:
 • 1. Wstęp
 • 2. Charakterystyka stanowisk pracy w stacjach elektroenergetycznych
 • 3. Metodyka wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych 50 Hz w stacjach elektroenergetycznych
 • 3.1. Pole elektryczne 50 Hz i jego pomiar
 • 3.2. Pole magnetyczne 50 Hz i jego pomiar
 • 4. Ocena ekspozycji pracowników stacji elektroenergetycznych na pola elektromagnetyczne
 • 4.1. Ocena ekspozycji pracowników stacji elektroenergetycznych na pola elektryczne 50 Hz
 • 4.2. Ocena ekspozycji pracowników stacji elektroenergetycznych na pola magnetyczne 50 Hz
 • 5. Propozycje dotyczące częstotliwości wykonywania pomiarów kontrolnych pól elektromagnetycznych w stacjach elektroenergetycznych
 • 6. Wnioski
 • 7. Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na W .