wytyczne fizjoterapii co to znaczy
Co znaczy fizjoterapii kardiologicznej - pytania?. Co to jest zakres informacje, a co więcej.

Czy pomocne?

Wytyczne fizjoterapii kardiologicznej - pytania i odpowiedzi

Definicja z ang. Guidelines cardiac physiotherapy - questions and answers, z niem. Leitlinien kardialen - Fragen und Antworten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AWF Wrocław, Wrocław 2001, wyd. 2, Oprawa: miękka,67 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.14 kg
Zagadnienia: wytyczne fizjoterapii
ISBN: ISBN 83-87389-65-X
Opis: W obecnym wydaniu tego podręcznika znacznie poszerzono zakres informacje, a co więcej opisano najczęstsze nabyte wady serca. Podobnie jak w pierwszym wydaniu, pozostawiono formę pytań i odpowiedzi, obejmujących zagadnienia klinki i fizjoterapii w najczęściej występujących chorobach układu krążenia. W końcowym rozdziale zamieszczono lista samych tylko pytań. Umożliwi to Czytelnikowi sprawdzenie, na które z nich odpowiedź stwarza Mu jeszcze trudności i odszukanie jej pod odpowiednim numerem w tekście. Choroby układu krążenia, a zwłaszcza choroba niedokrwienna, zawał serca i nadciśnienie tętnicze, są najczęstszymi przyczynami niezdolności do pracy i zgonów osób żyjących w państwach bogatych i wysoko rozwiniętych. Także w Polsce choroba niedokrwienna serca jest najczęstszą powodem zgonów i sporym problemem medycznym, społecznym i ekonomicznym. Prowadzenie aktywnego trybu życia i regularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych odgrywają ważną rolę w zapobieganiu i leczeniu chorób układu krążenia. Dlatego fizjoterapeuta, mający duże kwalifikacje zawodowe, jest cenionym pracownikiem zespołu rehabilitacyjnego, uzgadniającego program i realizację kinezyterapii u poszczególnych chorych. Książka ten został napisany dla ułatwienia studentom wydziału fizjoterapii akademii wychowania fizycznego uzyskania podstawowych informacje z fizjoterapii kardiologicznej. Trzeba je stale poszerzać i aktualizować przez studiowanie odnośnego piśmiennictwa.
Spis treści:
 • Od autora
 • Podstawowe sposoby badania układu krążenia
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Miażdżyca
 • Choroba niedokrwienna serca
 • Zawał serca
 • Wady układu krążenia
 • Choroby naczyń obwodowych tętniczych i żylnych
 • Organiczne choroby naczyń obwodowych
 • Zaburzenia naczynioruchowe
 • Lista pytań użytych w tekście
 • Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na W .