wytyczne metodologiczne co to znaczy
Co znaczy metodologiczne do stosowania oznaczeń?. Co to jest . Co to jest stosowania oznaczeń.

Czy pomocne?

Wytyczne metodologiczne do stosowania oznaczeń niezmienionych form rozpuszczalników organicznych w moczu w celu oceny narażenia zawodowego i środowiskowego

Definicja z ang. Methodological guidance for the use of indications unchanged forms of organic solvents in urine to evaluate occupational exposure and environmental, z niem. Methodische Anleitung für die Verwendung von Angaben unverändert Formen von organischen Lösemitteln im Urin zu bewerten die Exposition am Arbeitsplatz und Umwelt.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1998, wyd. 1, Oprawa: zeszytowa,22 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.04 kg
Zagadnienia: wytyczne metodologiczne
ISBN: ISBN 83-86052-09-0
Opis:
Spis treści:
 • I. WPROWADZENIE
 • II. TRIMETYLOBENZEN
 • 1. Właściwości fizyczne i chemiczne
 • 2. Możliwe źródła narażenia pozazawodowego
 • 3. Narażenie zawodowe
 • 4. Toksykokinetyka
 • 5. Działanie na ludzi
 • 6. Badanie ilościowa TMB albo jego metabolitów w materiale biologicznym
 • 7. Wartości normatywów higienicznych
 • 8. Wartości dopuszczalnych stężeń w materiale biologicznym
 • 9. Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na W .