wytyczne resuscytacji co to znaczy
Co znaczy resuscytacji krążeniowo-oddechowej?. Co to jest 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej.

Czy pomocne?

Wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej - edycja 2005

Definicja z ang. Guidelines CPR - 2005 edition, z niem. Leitlinien CPR - Ausgabe 2005.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: twarda,219 str., Wymiary: 220 x 300 mm , Waga: 1.33 kg
Zagadnienia: wytyczne resuscytacji
ISBN: ISBN 83-88866-27-3
Opis: Polska Porada Resuscytacji oddaje w Państwa ręce Wytyczne 2005 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej dorosłych i dzieci Europejskiej Porady Resuscytacji. Stanowią one znaczny postęp na drodze do opracowania uniwersalnych wytycznych resuscytacji, które w ważny sposób mogłyby zmniejszyć śmiertelność w nagłym zatrzymaniu krążenia. Wytyczne 2005... to kontynuacja Międzynarodowych Wytycznych Resuscytacji 2000. Są one kierowane do wszystkich pracowników ochrony zdrowia, a w części dotyczącej podstawowych zabiegów resuscytacyjnych również do ogółu społeczeństwa. Zawarte w tej książce rekomendacje postępowania są oparte na analizie najnowszych i zarazem w najwyższym stopniu istotnych, z naukowego punktu widzenia, faktach, mających znaczenie w praktyce medycyny resuscytacji. Od roku 2000 nauka poczyniła znaczny postęp w zrozumieniu patofizjologii nagłego zatrzymania krążenia, a w szczególności w jego skutecznym zapobieganiu i leczeniu. Aktualne wytyczne to ''powrót do źródeł'' oparty na łatwych do nauczenia zasadach udzielania pierwszej pomocy. W zmodyfikowanym łańcuchu przeżycia szczególną uwagę przywiązuje się do wczesnego rozpoznania osób chorych, co może zapobiec nagłemu zatrzymaniu krążenia. Gdy dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia, natychmiastowe i umiejętne uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratunkowe (w sekwencji 30 uciśnięć na 2 oddechy) mogą utworzyć warunki do skutecznej defibrylacji i przywrócenia prawidłowej pracy serca. Wytyczne 2005 Europejskiej Porady Resuscytacji będą stanowić bazę do jednolitego i powszechnego nauczania i praktyki resuscytacji w Europie, ponieważ tylko wtedy będzie możliwe powiększenie liczby osób przeżywających nagłe zatrzymanie krążenia.
Spis treści:
  • Wprowadzenie
  • Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne i użycie Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej u osób dorosłych
  • Elektroterapia: automatyczna defibrylacja zewnętrzna, defibrylacja, kardiowersja i elektrostymulacja
  • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych
  • Postępowanie wstępne w ostrych zespołach wieńcowych
  • Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci
  • Zatrzymanie krążenia - postępowanie w przypadkach specjalnych
  • Etyka resuscytacji i problemy końca życia
  • Zasady nauczania resuscytacji

Czym jest znaczenie w Słownik na W .