zabawy ćwiczenia logopedyczne co to znaczy
Co znaczy Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - P B?. Co to jest Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej.

Czy pomocne?

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - P B

Definicja z ang. Fun and speech therapy exercises - PB, z niem. Fun und Sprachtherapie Übungen - PB.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Akademickie, Białystok 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,102 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.25 kg
Zagadnienia: zabawy ćwiczenia logopedyczne
ISBN: ISBN 83-916173-8-6
Opis: KATARZYNA SZOPLIK - absolwentka Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Podyplomowego Studium Logopedycznego i Podyplomowego Studium Kierowania Oświatą w Białymstoku. Po ukończeniu studiów pracowała jako nauczyciel i logopeda w szkołach podstawowych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym przejawiającymi zaburzenia artykulacji, płynności mowy, a również opóźniony rozwój mowy. Obecnie jest logopedą w Szkole Podstawowej nr 21 w Białymstoku. Uzyskała tytuł nauczyciela dyplomowanego i certyfikat zawodowy logopedy. Prowadzi zajęcia praktyczne ze słuchaczami Podyplomowego Studium Logopedycznego w Białymstoku. Jest członkiem Polskiego Związku Logopedów i Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. ''...Proponowane zabawy i ćwiczenia z powodzeniem mogą być stosowane przez logopedów, nauczycieli i rodziców dzieci z trudnościami w wymowie i różnicowaniu głosek wargowych. (...) Wykorzystywanie prezentowanych ćwiczeń nie tylko służy kształtowaniu prawidłowej realizacji głosek p, b, ale również rozwija aktywność werbalną i sprawność komunikowania się, stymuluje rozwój myślenia i spostrzegawczości i doskonali umiejętności dziecka w zakresie edukacji przyrodniczej i matematycznej. (...) Zróżnicowany stopień trudności zabaw i ćwiczeń pozwoli na swobodny ich dobór, odpowiedni do predyspozycji i wieku dzieci i rodzaju wady wymowy, z kolei zabawowy charakter sprawi, iż dzieci chętnie będą pracowały i szybko pokonają trudności w mówieniu...''. Fragmenty recenzji dr Urszuli Andrejewicz
Spis treści:
 • Od Autorki
 • Badanie logopedyczne
 • Charakterystyka głosek
 • Metody realizacji głosek
 • Ćwiczenia przygotowawcze do prawidłowej realizacji głosek p, p' b, b'
 • Ćwiczenia różnicowania słuchowego głosek
 • Wywoływanie głosek p, p' b, b'
 • Utrwalanie i automatyzacja głosek p, p'
 • Utrwalanie i automatyzacja głosek b, b'
 • Różnicowanie głosek p - b, p' - b'
 • Literatura

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .