zabawy ćwiczenia logopedyczne co to znaczy
Co znaczy logopedyczne - SZ Ż CZ DŻ?. Co to jest Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach.

Czy pomocne?

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne - SZ Ż CZ DŻ

Definicja z ang. Fun and speech therapy exercises - Armed with CZ DZ, z niem. Fun und Sprachtherapie Übungen - Bewaffnet mit CZ DZ.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Akademickie, Białystok 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,95 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.22 kg
Zagadnienia: zabawy ćwiczenia logopedyczne
ISBN: ISBN 83-916173-4-3
Opis: KATARZYNA SZOPLIK- absolwentka Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach, Podyplomowego Studium Logopedycznego i Podyplomowego Studium Kierowania Oświatą w Białymstoku. Po ukończeniu studiów pracowała jako nauczyciel i logopeda w szkołach podstawowych i poradniach psycho-logiczno-pedagogicznych. Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym przejawiającymi zaburzenia artykulacji, płynności mowy, a również opóźniony rozwój mowy. Obecnie jest logopedą w Szkole Podstawowej nr 21 i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku. Społecznie pełni funkcję sekretarza w Wojewódzkiej Organizacji Związkowej Polskiego Związku Logopedów i w Oddziale Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Białymstoku. ''... Autorka publikacji zgromadziła interesujący materiał językowy i graficzny do ćwiczeń utrwalania i automatyzacji prawidłowej wymowy głosek szumiących. Na uwagę zasługuje prezentowany zestaw tekstów zagadek, wierszy i opowiadań w dużej części samodzielnie napisany przez autorkę opracowania. Korzystanie z materiału językowego, gdzie ćwiczone głoski pojawiają się bardzo często sprzyja uzyskaniu lepszych efektów w pracy korekcyjnej z dzieckiem, stwarza okazję do wielokrotnego ich powtarzania, a tym samym utrwalania prawidłowej artykulacji. (...) Silną stroną publikacji jest zarówno jej przemyślana konstrukcja, jak i ustalony adresat: logopedzi, nauczyciele i rodzice dzieci z trudnościami w mówieniu. Zachowane zostały dobre proporcje pomiędzy opisem ćwiczeń i samymi ćwiczeniami. Pomysłowe i atrakcyjne zabawy i ćwiczenia mogą być wykorzystane w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Materiał do ćwiczeń korekcyjnych może stanowić tworzywo do zajęć ortofonicznych z całą grupą w przedszkolu, a również do zajęć prowadzonych z dziećmi w wieku szkolnym, min. utrwalających zasady ortografii i gramatyki języka ojczystego. (...) Niektóre zabawy i ćwiczenia można stosować w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwłaszcza z dziećmi z wadą słuchu uczestniczącymi w zajęciach logopedycznych, których celem jest doskonalenie prawidłowej artykulacji głosek. Wdrożenie do praktyki logopedycznej zabaw zamienia wymóg ćwiczenia w przyjemność, zgodnie z zasadą »uczyć bawiąca ...''. Fragment}' recenzji dr Agnieszki Sakowicz-Boboryko
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .