zabiegi chirurgiczne co to znaczy
Co znaczy chirurgiczne u świadków Jehowy. Aspekty?. Co to jest wyrażają zgody na poddanie się.

Czy pomocne?

Zabiegi chirurgiczne u świadków Jehowy. Aspekty medyczne i prawne

Definicja z ang. Surgery in Jehovah's Witnesses. Medical aspects and legal, z niem. Chirurgie in der Zeugen Jehovas. Medizinische Aspekte und Rechts.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Emu, Warszawa 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,150 str., Wymiary: 145*205 mm , Waga: 0.21 kg
Zagadnienia: zabiegi chirurgiczne
ISBN: ISBN 83-913791-8-3
Opis: Świadkowie Jehowy, przestrzegając zasad swojej religii, nie wyrażają zgody na poddanie się transfuzji krwi i środków krwiopochodnych. W pewnych przypadkach klinicznych przetoczenie krwi albo jej składników pozostaje nadal jednym z podstawowych sposobów bezpiecznego przeprowadzenia rozległych operacji chirurgicznych i leczenia ciężkich urazów, szczególnie u małych dzieci. Rodzi się konflikt między ściśle zdefiniowanym nakazem, przestrzeganym poprzez członków dużej grupy wyznaniowej, a podstawowym imperatywem ratowania życia chorych wszelkimi dostępnymi środkami, który obowiązuje lekarza. Niniejsza podręcznik wyjaśnia stanowisko Świadków Jehowy, ilustruje aktualny stan wiedzy medycznej w dziedzinie procedur oszczędzających krew i przedstawia stan prawny obowiązujący w Polsce. Jej wydanie stanowi próbę znalezienia rozwiązań umożliwiających efektywne leczenie chorych z poszanowaniem ich niezbywalnego prawa do wyboru akceptowanych poprzez pacjenta metod terapeutycznych.
Spis treści:
 • 1. STANOWISKO ŚWIADKÓW JEHOWY WOBEC OPIEKI MEDYCZNEJ
 • Służba informacji o szpitalach
 • Programy "bezkrwawej chirurgii"
 • 2. MEDYCZNE ASPEKTY "BEZKRWAWEJ CHIRURGII"
 • Systemy kompensujące pomniejszenie pojemności tlenowej krwi
 • Techniki transfuzji autologicznej
 • Przygotowanie pacjenta do udziału w programie autotransfuzji
 • 3. ZASADY LEGALNOŚCI ZABIEGU TRANSFUZJI KRWI U ŚWIADKÓW JEHOWY
 • Zasada autonomii pacjenta a wymóg lekarza ochrony życia i zdrowia ludzkiego
 • Zasada wyrażania zgody zastępczej
 • Działanie w przypadkach niebezpiecznych dla życia pacjenta
 • Odpowiedzialność lekarza za działanie podjęte wbrew woli pacjenta
 • 4. ANEKS:
 • Krew a pismo święte
 • Krótki zarys leczenia krwią na przestrzeni dziejów
 • Bibliografia zgromadzona poprzez świadków Jehowy
 • Proponowany poprzez świadków Jehowy wzór oświadczenia i pełnomocnictwa

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .