zaburzenia lipidowe cukrzycy co to znaczy
Co znaczy Zaburzenia lipidowe w cukrzycy?. Co to jest biochemicznymi mechanizmami metabolizmu.

Czy pomocne?

Zaburzenia lipidowe w cukrzycy

Definicja z ang. Lipid disorders in diabetes, z niem. Fettstoffwechselstörungen bei Diabetes.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Radom 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,72 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.15 kg
Zagadnienia: zaburzenia lipidowe cukrzycy
ISBN: ISBN 83-7204-306-X
Opis: W niniejszym opracowaniu omówiono zagadnienia powiązane z biochemicznymi mechanizmami metabolizmu lipidów, schorzeniami będącymi skutkiem zaburzeń lipidowych, a również sposobami ich leczenia. Dodatkowo przeprowadzono analizę statystyczną populacji chorych z cukrzycą typu 2, hospitalizowanych w Oddziale Wewnętrznym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, w dwuletnim przedziale czasowym, to jest między rokiem 1999 i 2000. Do badań statystycznych wybrano grupę 198 pacjentów, pośród których zidentyfikowano stosunkowo sporą zbiorowość chorych z zaburzeniami profilu lipidowego. Dokonany przegląd piśmiennictwa i badania własne pozwoliły na szczegółowe omówienie najważniejszych aspektów związanych z zaburzeniami lipidowymi, występującymi w cukrzycy typu 2.
Spis treści:
 • Wykaz skrótów
 • 1. WSTĘP
 • 2. BIOCHEMICZNE PODŁOŻE ZABURZEŃ LIPIDOWYCH w CUKRZYCY
 • 2.1. Metabolizm lipidów i rola insuliny
 • 2.2. Udział leptyny w procesach metabolicznych
 • 2.3. Znaczenie ghreliny w regulacji mechanizmów energetycznych organizmu
 • 2.4. Sukces stresu oksydacyjnego
 • 3. RODZAJE ZABURZEŃ LIPIDOWYCH TOWARZYSZĄCYCH CUKRZYCY
 • 3.1. Hipertriglicerydemia
 • 3.2. Hipercholesterolemia
 • 3.3. Hiperlipidemia mieszana
 • 4. Skutki DYSLIPIDEMII CUKRZYCOWEJ
 • 4.1. Miażdżyca
 • 4.2. Zawał serca
 • 4.3. Zespół metaboliczny
 • 4.4. Schorzenia dermatologiczne
 • 5. LECZENIE ZABURZEŃ LIPIDOWYCH w CUKRZYCY
 • 5.1. Leczenie dietetyczne
 • 5.2. Leczenie farmakologiczne
 • 5.2.1. Inhibitoryreduktazy HMG-CoA
 • 5.2.2. Pochodne kwasu fibrynowego
 • 5.2.3. Antyoksydanty
 • 5.2.4. Żywice jonowymienne
 • 5.2.5. Kwas nikotynowy i jego pochodne
 • 5.2.6. Modulatory absorpcji tłuszczów
 • 5.3. Interakcje leków hipolipemicznych
 • 6. PODSUMOWANIE
 • Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .