zaburzenia mowy dzieci co to znaczy
Co znaczy dzieci - wczesne rozpoznawanie i?. Co to jest doniesień rozproszonych w niewiele.

Czy pomocne?

Zaburzenia mowy u dzieci - wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne

Definicja z ang. Speech disorders in children - early detection and treatment, speech therapy, z niem. Sprachstörungen bei Kindern - Früherkennung und Behandlung, Logopädie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2002, wyd. 4, Oprawa: miękka foliowana,96 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.18 kg
Zagadnienia: zaburzenia mowy dzieci
ISBN: ISBN 83-230-9818-2
Opis: Oddawana do rąk Czytelników podręcznik jest zebraniem doniesień rozproszonych w niewiele dostępnym piśmiennictwie medycznym, pisanych przede wszystkim z nadzieją, iż zwrócą one uwagę lekarzy, psychologów i logopedów na problemy dzieci z zaburzonym w różnym stopniu, nieprawidłowym porozumiewaniem się językowym. Zależało mi szczególnie na wskazaniu faktu oczywistego, że rozwój języka i mowy nie rozpoczyna się w określonym momencie życia i rozwoju dziecka, a trwa od jego początku. Przyjęcie takiej zasady ujmowania rozwoju mowy przez lekarzy w zdecydowany sposób zmieni charakter pracy logopedów z korekcyjnej na stymulująco-korygującą i włączy ich do zespołów niezbędnych specjalistów zajmujących się dzieckiem od urodzenia. Publikacja spełni swoje zadanie, jeżeli zachęci lekarzy i logopedów do wyjścia z zaklętego kręgu pozornych nieważności problemów, niemożności działań i małej wiary w swoje możliwości. Obecne wydanie zawiera materiały już opublikowane w niewielkim nakładzie, jednakże ze względu na duże zainteresowanie nimi logopedów i lekarzy ośmielam się drukować je po raz wtóry, z pewnymi zmianami, jednocześnie dodając dwa rozdziały. Wiadomości płynące od logopedów i rodziców o tym, iż stosują proponowane ćwiczenia, widzą ich skuteczność i czekają na dalsze, są nieocenionym bodźcem w żmudnej pracy i zachętą do ciągłych poszukiwań.
Spis treści:
 • Wstęp
 • U źródeł rozwoju mowy dziecka
 • Wpływ zaburzeń mowy na kształtowanie się osobowości dziecka
 • Wczesna stymulacja rozwoju mowy dzieci w pierwszym roku życia
 • Wpływ dysfunkcji językowej na wady wymowy i zgryzu
 • Badanie słuchu odróżniające alalię sensoryczną od niedosłuchu
 • Zaburzenia mowy u dzieci z chorobą Louis-Bar (ataxia teleangiectasia)
 • Hislydynemia a zaburzenia mowy u dzieci. Próba wyjaśnienia przyczyn
 • Jąkanie uwarunkowane defektem metabolicznym (obniżoną aktywnością hislydazy)
 • Czynności przygotowujące niemowlęcy narząd artykulacyjny do mówienia
 • Rehabilitacja logopedyczna dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • Wpływ analizatora ruchowego na opóźnione dojrzewanie funkcji słuchowych (wyznacznik zakresu profilaktyki logopedycznej)
 • Rola pediatry w profilaktyce logopedycznej
 • Aneks. Literatura
 • Leksykon użytych terminów i skrótów

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .