zaburzenia odporności dzieci co to znaczy
Co znaczy Zaburzenia odporności u dzieci?. Co to jest odporności u dzieci i odpowiednie.

Czy pomocne?

Zaburzenia odporności u dzieci

Definicja z ang. Immune disorders in children, z niem. Immunstörungen bei Kindern.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,200 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.42 kg
Zagadnienia: zaburzenia odporności dzieci
ISBN: ISBN 83-200-2487-0
Opis: Przedmiotem książki jest rozpoznawanie niedoborów odporności u dzieci i odpowiednie postępowanie lecznicze. Przedstawiono w niej rozwój układu odpornościowego, jego odrębności u dzieci urodzonych przedwcześnie, wrodzone niedobory swoistej odporności komórkowej i humoralnej, a również przedmioty odporności nieswoistej: najważniejsze zespoły chorobowe i wtórne niedobory immunologiczne - AIDS, wpływ antybiotyków, stresu i tym podobne Prof. dr hab. med. Krzysztof Zeman jest kierownikiem Zakładu Immunologii Klinicznej WAM w Łodzi i kierownikiem Poradni Zaburzeń Odporności Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
Spis treści:
 • Najważniejsze funkcje układu odpornościowego
 • Budowa i rozwój układu limfatycznego
 • Odrębności układu odpornościowego noworodka
 • Dojrzewanie układu odpornościowego dziecka
 • Pierwotne niedobory odporności
 • Europejski i polski rejestr pierwotnych niedoborów odporności
 • Obraz kliniczny pierwotnych niedoborów odporności
 • Złożone niedobory odporności
 • Pierwotne niedobory odporności przebiegające z przewagą zaburzeń biosyntezy przeciwciał
 • Inne dobrze określone zespoły niedoborów odporności
 • Zespoły niestabilności chromosomowych
 • Wrodzone zaburzenia funkcji komórek żernych
 • Wrodzone zaburzenia liczby komórek żernych
 • Niedobory składników układu dopełniacza
 • Inne pierwotne niedobory odporności
 • Kryteria rozpoznawania pierwotnych niedoborów odporności
 • Przeszczepianie komórek krwiotwórczych i leczenie genowa u dzieci z pierwotnymi niedoborami odporności
 • Leczenie substytucyjne preparatami immunoglobulin
 • Wtórne niedobory odporności
 • Odporność dzieci urodzonych przedwcześnie
 • Nabyty zespół niedoboru odporności (AIDS) u dzieci
 • Immunosupresyjne działanie najczęściej stosowanych leków
 • Wpływ stresu na układ odpornościowy dziecka
 • Nawracające zakażenia wirusowe a astma i alergia atopowa
 • Szczepienia a niedobory odporności
 • Możliwości immunokreacji w leczeniu i profilaktyce nawracających zakażeń dróg oddechowych u dzieci
 • Pediatryczna opieka zdrowotna w dziedzinie immunologii klinicznej
 • Internetowy dostęp do informacje o niedoborach odporności
 • Diagnostyka niedoborów odporności
 • Normy badań laboratoryjnych układu odpornościowego u dzieci

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .