zaburzenia stresie co to znaczy
Co znaczy Zaburzenia po stresie traumatycznym?. Co to jest kilkoma istotnymi cechami: • prezentuje.

Czy pomocne?

Zaburzenia po stresie traumatycznym

Definicja z ang. Posttraumatic stress disorder, z niem. Posttraumatische Belastungsstörung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2003, wyd. 1, Oprawa: twarda,197 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.52 kg
Zagadnienia: zaburzenia stresie
ISBN: ISBN 83-89120-50-X
Opis: Podręcznik Zaburzenie po stresie traumatycznym wyróżnia się kilkoma istotnymi cechami: • prezentuje istotną tematykę, jaką są zaburzenia po stresie traumatycznym • omawia kwestie terminologiczne, koncepcje teoretyczne i sposoby badań • zawiera wiadomości o programach zapobiegających PTSD i niektórych metodach leczenia • przedstawia swoje badania naukowe Autora nad tym zagadnieniem (...) • tworzy wiedzę, która czyni działania profilaktyczne racjonalnymi. Powyższe cechy decydują o tym, iż mamy do czynienia z wartościową książką, która stanowi ważny wkład do wiedzy o konsekwencjach stresu traumatycznego Z recenzji wydawniczej prof. Heleny Sęk Podręcznik Bohdana Dudka stanowi niezwykle cenną próbę syntezy współczesnej wiedzy na temat szczególnego rodzaju stresu, jakim jest stres traumatyczny, występujący z coraz większym nasileniem w czasach kataklizmów, katastrof, kryzysów i wypadków. Wiedza o prawidłowościach rządzących ludzkim zachowaniem będącym następstwem zdarzeń traumatycznych jest podstawą tworzenia mechanizmów wsparcia społecznego i pomocy psychologicznej Z recenzji wydawniczej prof. Zofii Ratajczak
Spis treści:
  • 1. Zaburzenie po stresie traumatycznym - pojęcie i pomiar
  • 2. Systemy rozwoju zaburzenia po stresie traumatycznym
  • 3. Czynniki warunkujące rozwój PTSD i ocena jego skutków
  • 4. Zapobieganie rozwojowi PTSD pośród uczestników zdarzeń traumatycznych
  • 5. Powrót do zdrowia - podejścia i techniki terapeutyczne wykorzystywane wobec osób z zaburzeniami po stresie traumatycznym - sposoby i techniki
  • 6. Stres traumatyczny w policji - uzasadnienie badań, ich cel i opis procedury
  • 7. Uczestnictwo w zdarzeniach traumatycznych i powody i konsekwencje rozwoju PTSD - badanie wyników
  • 8. Podsumowanie wyników analizy badania przekrojowego i prospektywnego

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .