zaburzenia poznawcze co to znaczy
Co znaczy poznawcze i psychiczne w chorobie?. Co to jest psychicznych stwarza sporo trudnych.

Czy pomocne?

Zaburzenia poznawcze i psychiczne w chorobie Parkinsona i innych zespołach parkinsonowskich

Definicja z ang. Cognitive impairment and mental health in Parkinson's disease and other parkinsonian syndromes, z niem. Kognitiver Beeinträchtigung und psychische Gesundheit bei der Parkinson-Krankheit und anderen Parkinson-Syndromen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Continuo, Wrocław 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,190 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.37 kg
Zagadnienia: zaburzenia poznawcze
ISBN: ISBN 83-89629-53-4
Opis: Współistnienie objawów parkinsonizmu i zaburzeń psychicznych stwarza sporo trudnych problemów diagnostycznych i terapeutycznych, a pozaruchowe symptomy choroby Parkinsona ( symptomy psychiatryczne, zaburzenia poznawcze, ( symptomy ze strony przewodu pokarmowego, dysfunkcje układu autonomicznego czy zaburzenia seksualne) są często pomijane w rutynowej praktyce lekarskiej. Zarówno przypadki psychiatrycznych i poznawczych powikłań choroby Parkinsona, jak i innych postaci parkinsonizmu z towarzyszącymi zaburzeniami psychicznymi wymagają efektywnej współpracy lekarzy wielu specjalności, w szczególności neurologa i psychiatry. W monografii znalazły się rozdziały dotyczące zaburzeń psychicznych i otępienia w przebiegu PD, lecz również rozdziały poświęcone innym chorobom, gdzie przebiegu parkinsonizmowi towarzyszą różne zaburzenia psychiczne. Szczególnie sporo miejsca przeznaczono na omówienie rzadko w Polsce rozpoznawanego, a prawdopodobnie relatywnie częstego otępienia z ciałami Lewy'ego. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty wpływu towarzyszących zaburzeń psychicznych i poznawczych na jakość życia chorych. Publikacja jest adresowana do wszystkich zajmujących się chorymi z chorobą Parkinsona, otępieniami i w ogóle chorobami neurozwyrodnieniowymi: neurologów, psychiatrów, neuropsychologów i innych specjalistów, dla których najważniejszym zadaniem jest poprawa opieki nad tą bardzo szczególną grupą chorych. Mamy nadzieję, iż okaże się ona również pożyteczną lekturą dla zainteresowanych tematyką neuropsychiatryczną lekarzy rodzinnych i dla studentów medycyny.
Spis treści:
 • Wprowadzenie
 • Choroba Parkinsona i inne choroby przebiegajqce z parkinsonizmem jako choroby neuropsychiatryczne: od prawidłowej diagnostyki do skutecznej interwencji terapeutycznej
 • Epidemiologia, rozpoznawanie i leczenie choroby Parkinsona
 • Jakość życia chorych z zespołami parkinsonowskimi: znaczenie objawów pozamotorycznych
 • Zaburzenia poznawcze w chorobie Parkinsona: rozpowszechnienie, patogeneza i obraz kliniczny
 • Zaburzenia poznawcze w chorobie Parkinsona: postępowanie
 • Otępienie z ciałami Lewy'ego
 • Otępienie w atypowych postaciach parkinsonizmu
 • Zaburzenia poznawcze i psychiczne w parkinsonizmie naczyniowym
 • Symptomy psychotyczne w zespołach parkinsonowskich
 • Zaburzenia afektywne w zespołach parkinsonowskich
 • Zaburzenia lękowe w chorobie Parkinsona
 • Zaburzenia snu powiązane z fazq REM i inne zaburzenia snu towarzyszące parkinsonizmowi
 • Wpływ zabiegów operacyjnych w chorobie Parkinsona na zaburzenia poznawcze i emocjonalne
 • Wpływ leków na stan psychiczny chorych z chorobą Parkinsona i innymi zespołami parkinsonowskimi

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .