zaburzenia rytmu serca co to znaczy
Co znaczy serca - praktyczne uwagi dotyczące?. Co to jest poprzednich. Podręcznik ma stanowić.

Czy pomocne?

Zaburzenia rytmu serca - praktyczne uwagi dotyczące rozpoznawania i leczenia

Definicja z ang. Cardiac arrhythmias - practical comments on the diagnosis and treatment, z niem. Herzrhythmusstörungen - praktische Hinweise auf die Diagnose und Behandlung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,368 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.54 kg
Zagadnienia: zaburzenia rytmu serca
ISBN: ISBN 83-88778-60-9
Opis: Cel obecnego wydania pozostaje taki sam jak wydań poprzednich. Podręcznik ma stanowić praktyczny przewodnik z zakresu diagnostyki klinicznej i pracownianej i leczenia zaburzeń rytmu serca, ze szczególnym naciskiem na problemy najczęściej spotykane w praktyce. Od czasu, gdy ukazało się poprzednie wydanie nastąpił znaczny postęp wiedzy na temat zjawisk leżących u podłoża arytmii, pojawiły się także nowe sposoby leczenia. Postęp dotyczy zwłaszcza rozpowszechnienia ablacji prądem o wysokiej częstotliwości, rozruszników i wszczepianych defibrylatorów i ograniczenia wskazań do stosowania leków antyarytmicznych. Poprawiono i rozszerzono rozdział zawierający pytania sprawdzające, tak by mógł on nadal stanowić wyzwanie dla czytelników poprzednich wydań
Spis treści:
 • Wstęp
 • 1. Rytm zatokowy
 • 2. Pobudzenia dodatkowe
 • 3. Pobudzenia zastępcze
 • 4. Bloki odnóg pęczka Hisa
 • 5. Częstoskurcze nadkomorowe
 • 6. Migotanie przedsionków
 • 7. Trzepotanie przedsionków
 • 8. Częstoskurcz przedsionkowy
 • 9. Nawrotne częstoskurcze przedsionkowo-komorowe
 • 10. ZespółWolffa-Parkinsona-White'a
 • 11. Częstoskurcze komorowe
 • 12. Monomorficzny częstoskurcz komorowy
 • 13. Polimorficzny częstoskurcz komorowy i migotanie komór
 • 14. Częstoskurcze z szerokimi zespołami komorowymi
 • 15. Bloki przedsionkowo-komorowe
 • 16. Zespół chorego węzła zatokowego
 • 17. Omdlenia neurogenne
 • 18. Zaburzenia rytmu serca w przebiegu zawału mięśnia sercowego
 • 19. Leki antyarytmiczne
 • 20. Kardiowersja
 • 21. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • 22. Ambulatoryjne monitorowanie EKG
 • 23. Okresowa elektrostymulacja
 • 24. Elektrostymulacja stała w bradyarytmiach
 • 25. Automatyczny wszczepialny kardiowerter-defibrylator (ICD)
 • 26. Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości
 • 27. Elektrokardiogramy do interpretacji

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .