zaburzenia zespole stresu co to znaczy
Co znaczy zespole stresu pourazowego?. Co to jest w najnowszych ujęciach zjawiska, występujące.

Czy pomocne?

Zaburzenia snu w zespole stresu pourazowego

Definicja z ang. Sleep disturbance in post-traumatic stress syndrome, z niem. Schlafstörungen bei posttraumatischen Stress-Syndrom.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polska Akademia Nauk, Kraków 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,120 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.23 kg
Zagadnienia: zaburzenia zespole stresu
ISBN: ISBN 83-88866-03-6
Opis: Podręcznik Krzysztofa Rutkowskiego zwraca uwagę na pomijane w najnowszych ujęciach zjawiska, występujące pośród psychicznych następstw urazu psychicznego. Co ważne, powstała na bazie starannie przeprowadzonych badań klinicznych. Punktem wyjścia do tych badań stały się obserwacje poczynione poprzez innych klinicystów i samego autora o swoistości koszmarnych snów, powtarzających przeżycia urazowe, występujących nie u wszystkich osób cierpiących zaburzenia psychiczne po urazie. Same badania pozwoliły autorowi na potwierdzenie hipotezy, iż w następstwie przeżytego stresu urazowego powstać może nie tylko, jak się aktualnie sądzi, swoisty zespół zaburzeń lękowych, lecz również zespół depresyjny
Spis treści:
 • 1. Wstęp
 • 2. Przegląd piśmiennictwa. Kształtowanie się definicje zespołu stresu pourazowego
 • 3. Założenia i cel pracy
 • 4. Opis grupy badanej
 • 5. Sposób badań
 • 6. Wyniki i badanie statystyczna
 • 7. badanie wyników i wnioski
 • 8. Podsumowanie
 • Bibliografia
 • Aneksy
 • Lista rysunków i tablic

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .