zaburzenia zachowaniu co to znaczy
Co znaczy zachowaniu i przestępczość młodzieży?. Co to jest młodzieży jest próbą naświetlenia kilku.

Czy pomocne?

Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży

Definicja z ang. Disorders in behavior and youth crime, z niem. Störungen im Verhalten und Jugendkriminalität.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,238 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.44 kg
Zagadnienia: zaburzenia zachowaniu
ISBN: ISBN 83-233-1294-X
Opis: Podręcznik "Zaburzenia w zachowaniu i przestępczość młodzieży jest próbą naświetlenia kilku zasadniczych aspektów dewiacyjnych zachowań dzieci i młodzieży na podstawie niewiele znanych w polskiej literaturze naukowej koncepcji teoretycznych i wyników najnowszych badań empirycznych. Zawiera ona szerokie i pogłębione analizy symptomatologii, etiologii i typologii zachowań dewiacyjnych i podejmuje próbę wyjaśnienia powiązań pomiędzy wczesnymi przejawami zaburzeń a przestępczością chroniczną w dojrzałym okresie życia człowieka. Rozważania teoretyczne zorientowane na wyjaśnianie współczesnej przestępczości młodzieży są uzupełniane opisem nieznanej w polskiej literaturze naukowej strategii badawczej i technik diagnostycznych. Zasadniczy kierunek teoretycznych rozważań i analiz wyników najnowszych badań zmierza do identyfikacji osobowościowych i społecznych predyktorów zachowania przestępczego i nakreślenia ogólnych zasad postępowania profilaktycznego i resocjalizacyjnego.
Spis treści:
 • I. WIELOWYMIAROWA NATURA ZABURZEŃ W ZACHOWANIU
 • 1. Zaburzenia w zachowaniu a niedostosowanie społeczne i przestępczość młodzieży
 • 2. Zaburzenia w zachowaniu w różnych koncepcjach teoretycznych
 • 3. Problemy diagnozy i typologii zaburzeń w zachowaniu
 • II. CZYNNIKI OSOBOWOŚCIOWE I SPOŁECZNE JAKO PREDYKTORY ZACHOWAŃ NIEDOSTOSOWANYCH I PRZESTĘPCZYCH
 • 1. Ewolucja zaburzeń w zachowaniu w kierunku przestępczości. Rola czynników osobowościowych
 • 2. Zaburzenia w zachowaniu w kontekście środowiska społecznego
 • 3. Deprywacja potrzeby przynależności jako predyktor zachowań antyspołecznych
 • 4. Rodzina jako źródło zachowań dewiacyjnych
 • III. ROZMIARY I RODZAJE ZABURZEŃ W ZACHOWANIU I PRZESTĘPCZOŚCI WSPÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY
 • 1. Zachowania dewiacyjne w świetle badań empirycznych
 • 2. Rozmiary, rodzaje i dynamika współczesnej przestępczości młodzieży
 • 3. Teoria napięcia jako próba interpretacji współczesnej przestępczości młodzieży

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .