zaburzenia pogranicza modele co to znaczy
Co znaczy pogranicza - modele kliniczne i?. Co to jest modeli rozumienia i metod leczenia pacjentów.

Czy pomocne?

Zaburzenia z pogranicza - modele kliniczne i techniki terapeutyczne

Definicja z ang. Disorders of the border - models of clinical and therapeutic techniques, z niem. Störungen der Grenze - Modelle von klinischen und therapeutischen Techniken.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2002, wyd. 1, Oprawa: twarda,248 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.57 kg
Zagadnienia: zaburzenia pogranicza modele
ISBN: ISBN 83-89120-15-1
Opis: Podręcznik jest znakomitą monografią dotyczącą różnych modeli rozumienia i metod leczenia pacjentów z zaburzeniami psychicznymi określanymi jako osobowość z zaburzeniami z pogranicza psychozy i nerwicy. Książkę cechuje wysoki poziom merytoryczny, a styl, jakim jest napisana, ma właściwości dobrego podręcznika. Autorka książki Zaburzenia z pogranicza Eda Goldstein ma doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami, u których stwierdza się tego typu zaburzenia, i z ich rodzinami. Podręcznik napisana jest więc tak, by była pożyteczna dla klinicystów; pokazuje praktyczne zastosowania teorii, podaje przykłady konkretnych przypadków i fragmentów sesji terapeutycznych. Eda Goldstein przede wszystkim prezentuje te poglądy na temat omawianego zaburzenia, które wywodzą się z psychoanalizy, czyli ortodoksyjną psychoanalizę Freudowską, teorie relacji z obiektem, psychologię self. Zostały tu także omówione koncepcje tak znanych psychoanalityków, jak Kernberg, Mahler, Masterson, Blanckowie czy Kohut. Podręcznik ma więc charakter monografii i w sposób satysfakcjonujący wyczerpuje zagadnienie.
Spis treści:
 • I. Dawne koncepcje i współczesne perspektywy
 • 1. Wstęp - pacjent z zaburzeniami z pogranicza jako wyzwanie
 • 2. Zaburzenia z pogrania - ogólny zarys
 • 3. Kluczowe cechy obrazu klinicznego
 • 4. Powody powstawania zaburzeń z pogranicza - przegląd teorii
 • 5. Cechy i dynamika rodziny
 • II. Teoria i metoda kliniczna
 • 6. Modele leczenia oparte na pojęciu konfliktu
 • 7. Modele leczenia oparte na pojęciu deficytu
 • 8. W kierunku integracji modeli leczenia
 • 9. Leczenie szpitalne
 • 10. Leczenie par i rodzin

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .