zachowania językowe demencji co to znaczy
Co znaczy w demencji - struktura wypowiedzi w?. Co to jest poświęconą problematyce zaburzeń mowy w.

Czy pomocne?

Zachowania językowe w demencji - struktura wypowiedzi w chorobie Alzheimera

Definicja z ang. Language behavior in dementia - the structure of speech in Alzheimer's disease, z niem. Sprache Verhalten bei Demenz - die Struktur der Sprache bei der Alzheimer-Krankheit.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: UMCS, Lublin 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,262 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.49 kg
Zagadnienia: zachowania językowe demencji
ISBN: ISBN 83-227-2612-9
Opis: Publikacja jest pierwszą w Polsce robotą językoznawczą poświęconą problematyce zaburzeń mowy w otępieniu. Stanowi ona wynik długoletnich badań nad mową w normie i patologii, prowadzonych w Zakładzie Logopedii UMCS pod kierunkiem prof. dr. hab. Stanisława Grabiasa. Analizując zachowania językowe w demencji w perspektywie interakcyjne, Autorka obrazuje zmiany w funkcjonowaniu poznawczym i społecznym osoby chorej - postępującą w otępieniu alzheimerowskim deteriorację umysłową i desocjalizację.
Spis treści:
  • Wstęp
  • I. ZABURZENIA MOWY W DEMENCJI TYPU ALZHEIMERA 1. Definicja demencji 2. Demencja w chorobie Alzheimera 3. Mowa w demencji typu Alzheimera
  • II. ZACHOWANIA JĘZYKOWE I ICH UWARUNKOWANIA 1. Definicja zachowań językowych na gruncie logopedii 2. Psychologiczne aspekty zachowań językowych 3. Wypowiedź w perspektywie lingwistyki tekstu
  • III. METODOLOGIA BADAŃ 1. Cel badań, założenia kluczowe, problem badawczy 2. Sposób i przebieg badań, opis materiału badawczego 3. Charakterystyka badanej populacji
  • IV. WYPOWIEDŹ W DEMENCJI: SPOŁECZNE I SYTUACYJNE UWARUNKOWANIA ZACHOWAŃ JĘZYKOWYCH 1. Wypowiedź chorego a jej odbiorca 2. Wypowiedź chorego a przypadek czasowo-przestrzenna rozmowy 3. Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania zachowań językowych w demencji a progresywność wypowiedzi. Podsumowanie
  • V. LOGICZNOTREŚCIOWA STRUKTURA WYPOWIEDZI DIALOGOWYCH WSPÓŁTWORZONYCH Poprzez OSOBY Z DEMENCJĄ TYPU ALZHEIMERA 1. Powtórzenia 2. Ujawnianie własnej niewiedzy 3. Podawanie sprzecznych informacji 4. Odchodzenie od tematu 5. Logicznotreściowe ustrukturyzowanie wypowiedzi w otępieniu alzheimerowskim a jej progresywność. Podsumowanie
  • VI. SPRAWNOŚĆ SYSTEMOWA OSÓB Z DEMENCJĄ TYPU ALZHEIMERA 1. Leksyka 2. Fleksja. Uwagi o składni 3. Fonetyka 4. Sprawność systemowa osób z demencją typu Alzheimera a progresywność wypowiedzi. Zakończenie. Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .