zachowania zdrowotne zdrowie co to znaczy
Co znaczy zdrowotne i zdrowie publiczne - aspekty?. Co to jest kulturowych uwarunkowań zachowań.

Czy pomocne?

Zachowania zdrowotne i zdrowie publiczne - aspekty historyczno-kulturowe (książka na płycie CD)

Definicja z ang. Health behaviors and public health - aspects of historical and cultural (book on CD), z niem. Gesundheitsverhalten und die öffentliche Gesundheit - Aspekte der historischen und kulturellen (Buch auf CD).

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2005, wyd. 1, Oprawa: płyta CD-ROM,332 str., Waga: 0.06 kg
Zagadnienia: zachowania zdrowotne zdrowie
ISBN: ISBN 83-88261-64-9
Opis: W książce autor zajmuje się rolą historycznych i kulturowych uwarunkowań zachowań zdrowotnych. Podaje definicję tychże zachowań i omawia wybrane czynniki je kształtujące, takie jak kultura, dziedziczenie biologiczne i społeczne, religia (na przykładzie chrześcijaństwa i judaizmu), bezrobocie. Przedstawia także swoją interpretację relacji pomiędzy historią medycyny a historią zdrowia publicznego, i przeprowadza analizę głównych tendencji w tradycji troski o zdrowie publiczne od czasów starożytnych do drugiej połowy XIX w. W części zamykającej książkę autor wskazuje istotę zmian w systemie troski o zdrowie publiczne w Polsce po 1989 r., a również rolę precyzyjnej terminologii w tym zakresie. Przedstawia także postulowany schemat mechanizmu zdrowia publicznego w Polsce. Rozważania autora zostały zawarte w trzech częściach: - Zachowania zdrowotne i styl życia jako element badań w ujęciu historyczno- -kulturowym; - Tradycja i współczesność w koncepcjach zdrowia publicznego. Niektóre problemy (Francja, Ogromna Brytania, Niemcy, Rosja, Polska i USA); - Koncepcja ochrony i promocji zdrowia w warunkach transformacji ustrojowej. Postulowany schemat zdrowia publicznego
Spis treści:
  • Wstęp
  • Część pierwsza. ZACHOWANIA ZDROWOTNE I STYL ŻYCIA JAKO Element BADAŃ W UJĘCIU HISTORYCZNO-KULTUROWYM I. Zachowania zdrowotne. Podstawy teoretyczne II. Styl życia i zachowania zdrowotne
  • Część druga. TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ W KONCEPCJACH ZDROWIA PUBLICZNEGO. Niektóre PROBLEMY (FRANCJA, Ogromna BRYTANIA, NIEMCY, ROSJA, POLSKA I USA) I. Tradycje rozwiązań modelowych zdrowia publicznego w Europie: Francja, Ogromna Brytania i Niemcy II. U źródeł współczesnych koncepcji zdrowia publicznego
  • Część trzecia. KONCEPCJA OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA W WARUNKACH TRANSFORMACJI USTROJOWEJ. POSTULOWANY Schemat ZDROWIA PUBLICZNEGO I. Istota zmiany w systemie troski o zdrowie publiczne i indywidualne w Polsce po 1989 r.

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .