zagadki ultrasonograficzne co to znaczy
Co znaczy ultrasonograficzne - program edukacyjny?. Co to jest od kiedy poważnie zająłem się tą.

Czy pomocne?

Zagadki ultrasonograficzne - program edukacyjny na płycie CD-ROM

Definicja z ang. Riddles ultrasound - an educational program on CD-ROM, z niem. Rätsel Ultraschall - ein Bildungsprogramm auf CD-ROM.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Andrzej SmereczyńskiMedycyna Praktyczna, Kraków 2002, wyd. 1
Zagadnienia: zagadki ultrasonograficzne
ISBN:
Opis: Od autora: Imponująco szybki rozwój sonografii od 1983 r., od kiedy poważnie zająłem się tą techniką obrazową, był dla mnie na tyle inspirujący, iż przyczynił się do zwrócenia uwagi na zdynamizowany schemat badania USG. Powtórzę starą prawdę, iż sonografia jest najprostszą, nieinwazyjną i najtańszą z metod wizualizacji i posiada jeszcze jedną wyjątkową zdolność - prezentowanie obrazu w momencie rzeczywistym, o czym wielu lekarzy zapomniało. Trzeba umieć to wykorzystać, stosując badania w różnych ułożeniach i pozycjach ciała, przy kaszlu głębokim i płytkim, zatrzymanym oddechu, przy próbie Valsalvy i stopniowanym ucisku głowicą - zabiegi nierzadko ze sobą kojarzone. Te proste testy pozwalają na: 1) poprawę warunków obrazowania: trzustkę i w niej umiejscawiane zmiany często daje się uwidocznić jedynie w pozycji stojącej, niekiedy osiągając spodziewany sukces dopiero przy mocnym ucisku powłok brzusznych głowicą trzymaną oburącz. W podobnych warunkach niekiedy lepiej widzimy żyłę kluczową, liczba zalegającej treści płynnej w żołądku, a również narządy miąższowe przy wysoko ustawionej przeponie, ruch mięśni pozwala odróżnić ścięgno od nerwu i tak dalej 2) wykazanie zmian patologicznych, na przykład zwiększonej ruchomości narządów miąższowych, ujawnienie kamicy w sporym pęcherzyku żółciowym i różnicowanie na podstawie ruchomości z rzadko spotykanymi uwapnionymi polipami; podobnie przypadek wygląda w pęcherzu moczowym, gdzie uwapnione małe guzy naśladują kamienie i tak dalej Za szczególnie przydatny w badaniu USG uważam ucisk głowicą, znajdujący szerokie wykorzystanie w diagnostyce wielu schorzeń przewodu pokarmowego, żył, sutka i tak dalej jako rzeczywiste narzędzie przedłużające rękę badającego. Innym elementem wspierającym prawidłowe rozpoznanie jest gaz, powszechnie omijany i niedoceniany przez zajmujących się sonografią. Umiejętność jego wykrywania, określenia wielkości i lokalizacji może dać sporo ważnych wskazówek diagnostycznych. Nie należy też odrzucać wyzwania, jakie stawia przed nami układ szkieletowy. Obce i własne doświadczenia dowodzą dużej wartości badania USG w obrazowaniu zmian położonych powierzchownie w kościach. Ciekawą strukturą akustyczną jest także tkanka tłuszczowa, której wygląd może być krańcowo różny. Niewiele znaną dziedziną nauki o sonografii są artefakty, występujące masowo w tej technice obrazowania, a ich nieznajomość może decydować o popełnionej pomyłce. Wszystkie wyżej wymienione zagadnienia zostały wyeksponowane w poszczególnych zagadkach, by przybliżyć Czytelnikowi te marginalnie traktowane przez piśmiennictwo "zakręty" diagnostyki USG. Niniejszy program multimedialny stanowi nietypowe źródło wiedzy o praktycznych aspektach dziedziny obrazowej, którą uprawia największa liczba lekarzy o różnych specjalnościach, odczuwających niedosyt informacji o najtrudniejszych do eksploracji dzięki USG ośrodkach: gazu, tkanki kostnej i tłuszczowej. Układ zagadek - obraz kliniczny, obraz USG, rozpoznanie, omówienie, piśmiennictwo - jest uzasadniony prawidłowością myślenia i postępowania lekarskiego. Obraz kliniczny uważam za klucz umożliwiający wstęp do USG. Niektórzy twierdzą, iż na podstawie prawidłowo zebranego wywiadu rozpoznanie choroby jest możliwe aż u 80% chorych. Baczny doktor może dostrzec, jak często dane kliniczne są nietypowe, a przebieg choroby skąpoobjawowy albo jak niski poziom wyszkolenia ogólnego reprezentują niektórzy z nas. Mając na względzie korzyści wynikające z procesu samokształcenia, wypada podpowiedzieć Czytelnikowi, aby każdą zagadkę starał się uważnie zanalizować, rozpatrując w kolejności dane kliniczne i dokumentację obrazową, co powinno doprowadzić do wyłonienia kilku jednostek chorobowych w celu różnicowania i ostateczne wytypowania w najwyższym stopniu prawdopodobnej. Warto też ustalić, jakie najprostsze sposoby prowadzą do rozpoznania. Dopiero wówczas należy formułować odpowiedź. Gorąco zapraszam do lektury i rozwiązywania zagadek, wierząc, iż ich aspekt edukacyjny okaże się przydatny w Państwa praktyce lekarskiej. Doc. dr hab. med. Andrzej Smereczyński Kierownik Zakładu Diagnostyki Radiologicznej Szpitala MSW w Szczecinie
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .