zakażenia grzybami rodzaju co to znaczy
Co znaczy Zakażenia grzybami z rodzaju Malassezia?. Co to jest w królestwie grzybów. Mogą one.

Czy pomocne?

Zakażenia grzybami z rodzaju Malassezia

Definicja z ang. Infections fungi of the genus Malassezia, z niem. Infektionen Pilzen der Gattung Malassezia.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: SGGW, Warszawa 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,186 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.35 kg
Zagadnienia: zakażenia grzybami rodzaju
ISBN: ISBN 83-7244-692-X
Opis: Grzyby z rodzaju Malassezia stanowią dość szczególną grupę w królestwie grzybów. Mogą one stanowić składnik normalnej komensalicznej flory naskórnej ludzi i zwierząt, ale mogą także być powodem wielu chorób skórnych, a nawet grzybic systemowych. Duże znaczenie odgrywa więc w mechanizmie chorób przez nie wywoływanych wzajemna interakcja pomiędzy grzybem a systemem odpornościowym gospodarza.
Spis treści:
  • I. ZAKAŻENIA GRZYBAMI Z RODZAJU MALASSEZIA 1. Zakażenia grzybami z rodzaju Malassezia 2. Klasyfikacja i charakterystyka grzybów z rodzaju Malassezia 3. Badania diagnostyczne drożdżaków lipofilnych 4. Grzyby rodzaju Malassezia jako powód chorób skóry 5. Choroby systemowe – peritonitis 6. Cel współczesnych badań nad grzybami z rodzaju Malassezia
  • Część II. ZAKAŻENIA GRZYBAMI Z RODZAJU MALASSEZIA U LUDZI 1. Zakażenia grzybami z rodzaju Malassezia u ludzi 1.1. Materiał od chorych 1.2. Sposoby 1.3. Leczenie tłustego łupieżu głowy owłosionej przy użyciu 2-procentowego ketokonazolu w szamponie 1.4. Diagnostyka immunologiczna i serologiczna 1.5. Badania hormonalne 1.6. Badania alergiczne 1.7. Badanie statystyczna dzięki testu /-Studenta 1.8. Wyniki 1.9. Wyniki badań immunologicznych 1.10. Wyniki badań alergicznych 2. Podsumowanie 3. Wnioski końcowe
  • Część III. ZAKAŻENIA GRZYBAMI Z RODZAJU MALASSEZIA U ZWIERZĄT 1. Zakażenia grzybami z rodzaju Malassezia u zwierząt 1.1. Historia i dane ogólne 1.2. Cel pracy 1.3. Hodowla i izolacja 1.4. Określanie typu metabolizmu - podłoże Hugh-Lewsona 1.5. Fermentacja cukrowców - zymogram, asymilacja cukrowców - auksanogram 1.6. Wytwarzanie ureazy - podłoże Christensena 1.7. Asymilacja kwasów tłuszczowych 1.8. Asymilacja związków azotowych 1.9. Wytwarzanie hydrolaz zewnątrzkomórkowych 1.10. Aktywność katalazy 1.11. Testy skreeningowe na wytwarzanie lipazy i żelatynazy 1.12. Ocena wrażliwości szczepów na leki przeciwgrzybicze. Min. dawka hamująca (MIC) 1.13. Ocena zdolności adherencji do komórek nabłonka policzka psa jako ocena zdolności kolonizacji szczepów Malassezia pachydermatis 1.14. Testy do szybkiej identyfikacji grzybów drożdżopodobnych Api i Enterotube 1.15. Dobór metod przechowywania szczepów Malassezia pachydermatis 2. Właściwości immunomodulujące 2.1. Określanie LD50 (dosis lethalis 50) Malassezia dla myszy 2.2. Ocena pobudzenia układu makrofagalno-monocytarnego po podaniu frakcji komórkowych Malassezia pachydermatis 2.3. Układ doświadczenia - oceniane parametry 2.4. Ocena pobudzenia izolowanych limfocytów mysich stymulowanych i niestymulowanych Malassezia pachydermatis 2.5. Ocena pobudzenia wybranych elementów układu krwiotwórczego myszy w warunkach in vivo 3. Omówienie wyników i dyskusja 4. Wnioski Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .