zakażenia intensywnej co to znaczy
Co znaczy intensywnej terapii. Miejsce i rola?. Co to jest dotyczących stosowania antybiotyków w.

Czy pomocne?

Zakażenia w intensywnej terapii. Miejsce i rola antybiotyków

Definicja z ang. Infection in intensive care. The place and role of antibiotics, z niem. Infektion auf der Intensivstation. Der Platz und die Rolle von Antibiotika.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Urban & Partner, Wrocław 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,118 str., Wymiary: 145*205 mm
Zagadnienia: zakażenia intensywnej
ISBN: ISBN 83-87944-02-5
Opis: Niniejsze opracowanie nie jest zbiorem wytycznych dotyczących stosowania antybiotyków w stanach krytycznych. Rekomendacje w tym względzie zamieszczono jedynie w trzech rozdziałach. Zamiarem zespołu autorów nieankietowej części opracowania było ukazanie współczesnego stanu wiedzy o racjonalnej antybiotykoterapii w stanach krytycznych. Winien on przekonać Czytelnika o złożoności problemu i pomóc w podejmowaniu decyzji, ciągle trudnych i nie pozbawionych błędów. Decyzje te powinny być oparte na wiedzy i doświadczeniu własnym, lecz także na znajomości warunków miejscowych, gdzie podejmowane jest leczenie krytycznie chorych.
Spis treści:
  • Współczesne poglądy na oporność bakterii na antybiotyki
  • Racjonalne wykorzystywanie antybiotyków w oddziale intensywnej terapii
  • Monitorowanie kliniczne zakażeń szpitalnych
  • Monitorowanie zakażeń i badanie epidemiologiczna w oddziale intensywnej terapii
  • Zakażenia łożyska krwi/ zakażenia uogólnione
  • Szpitalne zapalenia płuc i dolnych dróg oddechowych
  • Antybiotykoterapia zakażeń jamy brzusznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na postępowanie empiryczne
  • Zakażenia dróg moczowych
  • Zapobiegawcze wykorzystywanie antybiotyków w oddziale intensywnej terapii
  • Zakażenia grzybicze u chorych leczonych w oddziale intensywnej terapii

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .