zakrzepica zaburzenia co to znaczy
Co znaczy zaburzenia hemostazy - rozstrzygające?. Co to jest w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce.

Czy pomocne?

Zakrzepica i zaburzenia hemostazy - rozstrzygające decyzje kliniczne

Definicja z ang. Thrombosis and hemostasis disorders - conclusive clinical decisions, z niem. Thrombose und Hämostase Störungen - schlüssigen klinischen Entscheidungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2000, wyd. 1, Oprawa: twarda,332 str., Wymiary: 180 x 265 mm , Waga: 0.93 kg
Zagadnienia: zakrzepica zaburzenia
ISBN: ISBN 83-86019-82-4
Opis: W ciągu ostatnich dwudziestu lat dokonano znacznego postępu w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce zakrzepicy i zaburzeń hemostazy. Licznymi problemami dotyczącymi wymienionych schorzeń zajmują się dzisiaj przedstawiciele wszystkich dyscyplin medycznych. W związku z tym, Autorzy wyrażają przekonanie, iż przedstawione w tej publikacji w sposób jasny i logiczny zasady postępowania w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce tych chorób, mogą okazać się przydatne wielu lekarzom i innym pracownikom służby zdrowia. Jaka jest koncepcja tej książki? Wedle nią tekst ma być zwięzły (o charakterze telegraficznym), a jego zasadnicze przedmioty - służyć do zbudowania jeszcze bardziej skondensowanych w treści algorytmów, dyktujących niejako sposób postępowania w określonych przypadkach klinicznych. Konstrukcja algorytmów jest następująca:: pkt. wyjścia stanowi przedstawienie typowego obrazu klinicznego, a w dalszej części przedstawione są zasady postępowania diagnostycznego i/albo leczniczego. Oczywiście, uwzględniono także działania alternatywne i powikłania zmuszające do modyfikacji postępowania. Autorzy sądzą, iż podręcznik zainteresuje zarówno internistów, jak także hematologów, kardiologów i chirurgów, lekarzy OIOM-ów, studentów medycyny i stażystów.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ 1 ZAKRZEPICA ŻYLNA
 • 1. Grupy ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
 • 2. Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w chirurgii
 • 3. Profilaktyka ŻChZZ w dyscyplinach niezabiegowych
 • 4. Ocena kliniczna zakrzepicy żył głębokich
 • 5. Diagnostyka pierwszego epizodu zakrzepicy żył głębokich
 • 6. Diagnostyka nawrotów zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych
 • 7. Rozpoznawanie zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych w okresie ciąży
 • 8. Rozpoznawanie zatoru tętnicy płucnej w okresie ciąży
 • 9. Ocena kliniczna zatoru tętnicy płucnej
 • 10. Rozpoznanie zatoru tętnicy płucnej
 • 11. Leczenie wstępne zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej
 • 12. Leczenie trombolityczne zatoru tętnicy płucnej i zakrzepicy żył głębokich
 • 13. Zabiegi na żyle głównej dolnej
 • 14. Trombektomia żylna
 • 15. Wykorzystywanie leków przeciwzakrzepowych w ciąży
 • 16. Czasokres w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej
 • 17. Postępowanie w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej w pediatrii
 • 18. Małopłytkowość zależna od heparyny
 • 19. Postępowanie okołooperacyjne u pacjentów przewlekle otrzymujących doustne antykoagulanty
 • 20. Oporność na heparynę
 • 21. Badania przesiewowe w kierunku trombofilii
 • 22. Diagnostyka i badanie zakrzepicy żył głębokich kończyn górnych
 • 23. Rozpoznawanie i leczenie zakrzepicy żyły wrotnej
 • 24. Diagnostyka i leczenie zakrzepicy żył wewnątrzczaszkowych
 • 25. Rozpoznawanie i leczenie zatorów paradoksalnych
 • 26. Heparyna niefrakcjonowana i powikłania krwotoczne
 • 27. Doustne antykoagulanty i powikłania krwotoczne
 • 28. Leczenie trombolityczne i powikłania krwotoczne
 • 29. Zespół pozakrzepowy:: profilaktyka i leczenie
 • CZĘŚĆ 2 ZAKRZEPICA TĘTNICZA
 • 30. Ocena ryzyka w objawowej miażdżycy
 • 31. Leczenie trombolityczne w ostrym zawale serca
 • 32. Leczenie przeciwzakrzepowe w ostrym zawale serca
 • 33. Leczenie przeciwzakrzepowe w chorobie wieńcowej
 • 34. Selekcja pacjentów do rewaskularyzacji wieńcowej. Przezskórna angioplastyka wieńcowa i zakładanie stentu u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową
 • 35. Leczenie przeciwzakrzepowe pacjentów poddawanych wszczepianiu pomostów wieńcowych
 • 36. Leczenie przeciwzakrzepowe pacjentów poddawanych zabiegom rewaskularyzacji poprzez cewnik
 • 37. Diagnostyka ostrego niedokrwienia mózgu
 • 38. Leczenie przeciwzakrzepowe pacjentów ze zmianami naczyniowymi mózgu
 • 39. Selekcja pacjentów do endarterektomii tętnicy szyjnej
 • 40. Rozpoznanie ostrego niedokrwienia kończyny dolnej
 • 41. Leczenie ostrego niedokrwienia kończyny
 • 42. Rozpoznawanie i leczenie chorób naczyń obwodowych
 • 43. Leczenie pacjenta z migotaniem przedsionków
 • 44. Choroba zastawkowa serca i wymiana zastawek
 • 45. Leczenie przeciwzakrzepowe pacjentek z zastawkową chorobą serca w ciąży
 • 46. Leczenie przeciwzakrzepowe u pacjentów z zaburzeniami czynności skurczowej lewej komory
 • 47. Ostre niedokrwienie siatkówki
 • CZĘŚĆ 3 ZABURZENIA HEMOSTAZY
 • 48. Kliniczna ocena nadmiernego krwawienia
 • 49. Badania przy nieprawidłowym krwawieniu
 • 50. Rozpoznawanie i leczenie rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego
 • 51. Klasyfikacja zaburzeń krwotocznych
 • 52. Pacjent z trombocytopenią

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .