zalecenia rozpoznawania co to znaczy
Co znaczy rozpoznawania i profilaktyki zawodowej?. Co to jest lekarskiego w stosunku do pracowników.

Czy pomocne?

Zalecenia do rozpoznawania i profilaktyki zawodowej astmy oskrzelowej

Definicja z ang. Recommendations for the diagnosis and prevention of occupational asthma, z niem. Empfehlungen für die Diagnose und Prävention von Berufsasthma.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1997, wyd. 1, Oprawa: zeszytowa,36 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.06 kg
Zagadnienia: zalecenia rozpoznawania
ISBN: ISBN 83-86052-97-X
Opis: Opracowanie ma charakter zaleceń dotyczących postępowania lekarskiego w stosunku do pracowników poddanych narażeniom na czynniki mogące prowokować astmę oskrzelową, wydanych poprzez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera wedle postanowieniami § 2 ust. 4 rozporządzenia w kwestii przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. W zaleceniach omówiono między innymi: * definicję i rodzaje zawodowej astmy oskrzelowej * czynniki ryzyka * zasady przeprowadzania wywiadu lekarskiego * badanie czynnościowe układu oddechowego * skórne testy alergologiczne, testy prowokacji oskrzelowej i donosowej * ocenę ciężkości astmy * zasady profilaktyki
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .