zalecenia metodyczne oceny co to znaczy
Co znaczy metodyczne do oceny środowiska pracy w?. Co to jest substancje chemiczne z grupy lotnych.

Czy pomocne?

Zalecenia metodyczne do oceny środowiska pracy w przypadku ekspozycji na rozpuszczalniki organiczne wchłaniane drogą inhalacyjną i przez skórę

Definicja z ang. Recommendation for environmental assessment of occupational exposure to organic solvents absorbed by inhalation and through the skin, z niem. Empfehlung für die Umweltbewertung der beruflichen Exposition gegenüber organischen Lösungsmitteln durch Inhalation und über die Haut.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,96 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.12 kg
Zagadnienia: zalecenia metodyczne oceny
ISBN: ISBN 83-88261-45-2
Opis: W opracowaniu dokonano podsumowania narażenia zawodowego na substancje chemiczne z grupy lotnych związków organicznych, których obecności można oczekiwać w przemyśle meblowym, produkcji łodzi sportowych i jachtów, przemyśle obuwniczym i kaletnictwie, w przemyśle gumowym i w przemyśle farb i lakierów. Wiadomości zawarte w opracowaniu mogą mieć znaczenie dla pracowników działów BHP. Badanie uzyskanych wyników wykazała, iż udział dwóch dróg wchłaniania (inhalacyjnej i dermalnej) jest szczególnie ważny w razie narażenia zawodowego na: tetrachloroetylen, n-heksan, styren, toluen i ksylen. Opracowane zalecenia powinny ułatwić podejmowanie decyzji o wytypowaniu stanowisk pracy, na których celowe byłoby wykonanie oceny narażenia zawodowego na podstawie monitoringu biologicznego
Spis treści:
 • I. Rozpuszczalniki organiczne źródłem narażenia zawodowego
 • II. Wchłanianie
 • 1. Wchłanianie w drogach oddechowych
 • 2. Wchłanianie poprzez skórę
 • III. Monitoring powietrza na stanowiskach pracy
 • 1. Przemysł meblowy
 • 2. Produkcja łodzi sportowych i jachtów
 • 3. Kaletnictwo
 • 4. Przemysł obuwniczy
 • 5. Przemysł gumowy
 • 6. Przemysł farb i lakierów
 • 7. Rekomendowana metodyka oznaczania par rozpuszczalników organicznych w powietrzu
 • IV. Monitoring biologiczny
 • 1. Rekomendowana metodyka oznaczania metabolitów rozpuszczalników organicznych w moczu
 • 2. Ocena narażenia zawodowego na rozpuszczalniki organiczne na podstawie analizy ilościowej metabolitów zawartych w próbach moczu
 • V. Wnioski
 • VI. Literatura

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .