zależność hormonalnej co to znaczy
Co znaczy hormonalnej i behawioralnej reakcji na?. Co to jest . Co to jest behawioralnej reakcji na.

Czy pomocne?

Zależność hormonalnej i behawioralnej reakcji na stres od stanu metabolicznego organizmu

Definicja z ang. Hormonal dependency and behavioral responses to stress, metabolic state of the organism, z niem. Hormonelle Abhängigkeit und Verhaltensreaktionen auf Stress, metabolischen Zustand des Organismus.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,102 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.19 kg
Zagadnienia: zależność hormonalnej
ISBN: ISBN 83-231-2032-3
Opis:
Spis treści:
 • Wstęp
 • UKŁADY NEUROHORMONALNE ZAANGAŻOWANE W REAKCJĘ NA STRES
 • OŚRODKOWE I OBWODOWE Systemy REGULUJĄCE AKTYWNOŚĆ SAS I HPA
 • ZMIANY AKTYWNOŚCI SAS I HPA POD WPŁYWEM STRESU Zmiany ośrodkowe Zmiany obwodowe
 • WPŁYW STANU METABOLICZNEGO NA REAKCJE HORMONALNE Układ współczulno-nadnerczowy Układ podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowy
 • METABOLIZM WĘGLOWODANÓW Wychwytywanie i transport glukozy Wewnątrzkomórkowe przemiany glukozy w różnych stanach metabolicznych
 • AKTYWNOŚĆ RUCHOWA JAKO WYKŁADNIK REAKCJI NA STRES Eksploracja środowiska Zabiegi pielęgnacyjne (grooming)
 • CEL PRACY
 • MATERIAŁ I sposoby Zwierzęta stosowane do doświadczeń Rodzaje stosowanych diet Inhibitory szlaków metabolicznych Procedura doświadczalna ? sposoby wykorzystywane przy oznaczaniu badanych parametrów Rejestracja aktywności ruchowej Badanie statystyczna
 • WYNIKI Poziom glukozy we krwi u zwierząt niestresowanych Zawartość AK w nadnerczach u szczurów niestresowanych Poziom kortykosteronu u szczurów niestresowanych Poziom glukozy we krwi u zwierząt wystawionych na stres Zawartość AK- w nadnerczach u szczurów wystawionych na stres Poziom kortykosteronu u zwierząt wystawionych na stres Aktywność ruchowa Masa ciała zwierząt po wykorzystaniu opisanych rodzajów diety Masa nadnerczy szczurów po wykorzystaniu opisanych rodzajów diety Poziom hormonów stresu a masa nadnerczy
 • OMÓWIENIE WYNIKÓW Wpływ stanu metabolicznego na spoczynkowy poziom glukozy Zmiany spoczynkowej aktywności rdzenia nadnerczy w różnych stanach metabolicznych Wpływ stanu metabolicznego na spoczynkową aktywność kory nadnerczy Zmiany poziomu glukozy we krwi u zwierząt stresowanych Wpływ stanu metabolicznego na adrenergiczną reakcję na stres Wpływ stanu metabolicznego na reakcję kory nadnerczy na stres Aktywność lokomotoryczna
 • WNIOSKI
 • BIBLIOGRAFIA
 • SUMMARY

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .