zamówienia publiczne co to znaczy
Co znaczy Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia?. Co to jest się publicznych zakładów opieki.

Czy pomocne?

Zamówienia publiczne w ochronie zdrowia

Definicja z ang. Public procurement in health care, z niem. Öffentliche Aufträge im Gesundheitswesen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Difin, Warszawa 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,208 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.35 kg
Zagadnienia: zamówienia publiczne
ISBN: ISBN 83-7251-739-5
Opis: Podręcznik jest efektem długoletnich badań nad zachowaniem się publicznych zakładów opieki zdrowotnej na rynku zamówień publicznych. Przedstawia decyzje podejmowane przez podmioty sektora ochrony zdrowia w powiązaniu ze zmianami, jakie zachodziły w organizacji sektora. W pracy można znaleźć opis uwarunkowań mających wpływ na wydatkowanie finansowych środków publicznych  i działań jakie towarzyszyły wyborowi oferty optymalnej.  Szeroki zakres analiz statystycznych obejmujący asortyment produktów nabywanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej pozwala na  zrozumienie zasadności i potrzeby stosowania mechanizmu  zamówień publicznych w sektorze ochrony zdrowia. Przedstawiona charakterystyka modeli ekonometrycznych służących do oceny ex post wybranych ofert przetargowych stanowi udaną próbę oceny działalności podmiotów sektora ochrony zdrowia na rynku zamówień publicznych i powiązane z tym optymalne kierowanie posiadanymi zasobami finansowymi. Publikacja skierowana jest do osób zainteresowanych zarządzaniem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych przez podmioty sektora ochrony zdrowia. Odbiorcami mogą być wszyscy zajmujący się rynkiem zamówień publicznych, sektorem ochrony zdrowia  i wpływem globalizacji rynku na wysokość wydatkowanych finansowych środków publicznych.
Spis treści:
  • Wykaz użytych skrótów Podstawowe definicje powiązane z systemem zamówień publicznych
  • Rozdział 1. GLOBALIZACJA RYNKU JAKO PODSTAWA BUDOWY Mechanizmu ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1.1. Liberalizacja wymiany międzynarodowej 1.2. Zamówienia publiczne w wybranych państwach 1.3. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
  • Rozdział 2. Mechanizm ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W POLSCE 2.1. Mechanizm zamówień w gospodarce centralnie sterowanej (1948-1982) 2.2. Ewolucja mechanizmu zamówień publicznych (1995-1998) 2.3. Kluczowe cele ustawy o zamówieniach publicznych 2.4. Ustawa Prawo zamówień publicznych a dyrektywy Unii Europejskiej
  • Rozdział 3. ORGANIZACJA SEKTORA OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 3.1. Koncepcje zmian w sektorze ochrony zdrowia 3.2. Rola kas chorych w systemie ubezpieczeń społecznych 3.3. Mechanizm wyrównania finansowego w sektorze ochrony zdrowia 3.4. Zjawiska niepożądane w zarządzaniu sektorem ochrony zdrowia 3.5. Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Rozdział 4. Mechanizm ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA W LATACH 1996-2002 4.1. Uwarunkowania prawno - finansowe zamówień w sektorze ochrony zdrowia 4.2. Charakterystyka zamówień publicznych w sektorze ochrony zdrowia (1995-1998) 4.3. Uwarunkowania mechanizmu cenowego w służbie zdrowia
  • Rozdział 5. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PODMIOTÓW SEKTORA W LATACH 2003-2005 5.1. Narodowy Fundusz Zdrowia jako spadkobierca kas chorych 5.2. Zmiany systemowe w sektorze ochrony zdrowia a rynek zamówień publicznych 5.3. Struktura asortymentowa zamówień podmiotów sektora ochrony zdrowia 5.4. Kryterium ceny jako podstawa wyboru oferty przetargowej (oferenta) 5.5. Problemy mechanizmu zamówień publicznych w sektorze ochrony zdrowia Zakończenie. Bibliografia Lista schematów. Lista tabel. Lista wykresów Załącznik

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .