zapewnienie jakości analiz co to znaczy
Co znaczy Zapewnienie jakości analiz chemicznych?. Co to jest wydanie poradnika, który spotkał się.

Czy pomocne?

Zapewnienie jakości analiz chemicznych

Definicja z ang. Quality assurance of chemical analysis, z niem. Die Qualitätssicherung der chemischen Analyse.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2004, wyd. 3, Oprawa: miękka foliowana,140 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.27 kg
Zagadnienia: zapewnienie jakości analiz
ISBN: ISBN 83-88261-14-2czeka na dodruk
Opis: Oddajemy w ręce E T. Czytelników następne, trzecie już wydanie poradnika, który spotkał się z tak życzliwym przyjęciem odbiorców. Poradnik początkowo przeznaczony dla laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej trafił także do laboratoriów innych organizacji, stając się pomocnym narzędziem w rozwiązywaniu problemów związanych z wdrażaniem postanowień właściwej normy europejskiej, odnoszącej się do kompetencji laboratoriów. Formalnym potwierdzeniem tych kompetencji jest akredytacja. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i potrzeba uzyskania odpowiednich dowodów kompetencji sprawia, iż polskie laboratoria badawcze, zwłaszcza w dziedzinie urzędowych badań żywności (akredytacja obowiązkowa zgodnie Dyrektywą Rady 93/99 EWG), podejmują szybkie działania w kierunku spełnienia narzuconych wymagań. W obecnym wydaniu poradnika poprawionym i uzupełnionym położono szczególny nacisk na przedstawienie różnych rozwiązań w zakresie walidacji metod analitycznych, sterowania jakością mechanizmów analitycznych, szacowania niepewności pomiaru analitycznego.
Spis treści:
 • Przedmowa
 • 1. Kryteria działania laboratoriów badawczych
 • 1.1. Organizacja
 • 1.2. Polityka jakości
 • 1.3. Mechanizm jakości
 • 1.4. Współpraca z klientem
 • 1.5. Zakupy usług i dostaw
 • 1.6. Personel
 • 1.7. Pomieszczenia i środowisko
 • 1.8. Wyposażenie pomiarowe i badawcze
 • 1.9. Sposoby badań i ich walidacja
 • 1.10. Pobieranie próbek i postępowanie z próbkami
 • 1.11. Zapewnienie jakości wyników badań
 • 1.12. Zapisy
 • 1.13. Sprawozdanie z badań
 • 1.14. Akredytacja laboratorium
 • 2. Statystyka matematyczna w analizie chemicznej
 • 2.1. Charakterystyka zbiorowości generalnej i próbnej
 • 2.2. Błędy w analizie chemicznej
 • 2.3. Szacowanie wyników analizy
 • 2.4. Hipotezy i testy statystyczne
 • 2.5. Statystyka zależności liniowej
 • 2.6. Charakteryzacja sposoby analitycznej
 • 2.7. Sterowanie jakością badań
 • 2.8. Szacowanie niepewności wyniku pomiaru
 • 2.9. Terminy i pojęcia
 • Piśmiennictwo
 • Załączniki
 • Tablice statystyczne

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .