zapobieganie zakażeniom co to znaczy
Co znaczy zakażeniom w gabinetach zabiegowych a?. Co to jest świadczącym usługi medyczne w.

Czy pomocne?

Zapobieganie zakażeniom w gabinetach zabiegowych a jakość usług medycznych

Definicja z ang. Preventing infections in the treatment rooms and the quality of medical services, z niem. Verhütung von Infektionen in den Behandlungsräumen und die Qualität der medizinischen Leistungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Adi, Łódź 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,287 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.48 kg
Zagadnienia: zapobieganie zakażeniom
ISBN: ISBN 83-85815-45-7
Opis: Niniejsza podręcznik powstała z myślą o personelu świadczącym usługi medyczne w gabinetach zabiegowych (pielęgniarskim, punkcie pobierania materiału do badań diagnostycznych, w gabinecie chirurgicznym, ginekologicznym, urologicznym, w chirurgii jednego dnia i gabinecie stomatologicznym).Tematem przewodnim jest zapobieganie zakażeniom. Pierwszy rozdział poświęcony jest tematyce ogólnej, która dotyczy wszystkich gabinetów zabiegowych bez względu na specyfikę, czyli jakości pracy, zapobiegania zakażeniom, respektowania praw pacjenta. Szeroko omówione zostały tematy dotyczące higieny rąk pracowników medycznych, właściwego wyposażenia gabinetów, zgodnego z zasadami postępowania ze sprzętem medycznym, przedmiotami ostrymi i odpadami medycznymi. W drugim rozdziale omówione zostały zasady wykonywania procedur charakterystycznych dla poszczególnych gabinetów zabiegowych. W każdym temacie wymienione zostały możliwe powody zakażeń i niekorzystne przykłady postępowania personelu medycznego, które należy wyeliminować mając na uwadze wysoką jakość usług zdrowotnych.
Spis treści:
 • ROZDZIAŁ I
 • Jakość w ochronie zdrowia
 • Zakażenia w ochronie zdrowia
 • Prawa pacjenta
 • Higiena rąk
 • Rękawiczki
 • Aseptyka
 • Antyseptyka
 • Wyposażenie gabinetów medycznych
 • Dezynfekcja
 • Przygotowanie do wyjałowienia (mycie, osuszanie, pakowanie)
 • Wyjaławianie
 • Przechowywanie wyjałowionych narzędzi i materiału w opakowaniach
 • Kontrola skuteczności procesu sterylizacji
 • Postępowanie z odpadami medycznymi
 • Postępowanie w razie kontaktu skóry i błon śluzowych z materiałem zakaźnym
 • Odzież robocza i ochronna pracowników medycznych gabinetów zabiegowych
 • ROZDZIAŁ II
 • Przychodnia pielęgniarski
 • Pkt. pobrań materiału do badań diagnostycznych, laboratorium
 • Przychodnia urologiczny
 • Przychodnia ginekologiczny
 • Przychodnia chirurgiczny
 • Przychodnia stomatologiczny
 • Chirurgia jednego dnia

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .