zarys anatomii czynnościowej co to znaczy
Co znaczy czynnościowej układu oddechowego?. Co to jest zarówno dla studentów jak i dla lekarzy.

Czy pomocne?

Zarys anatomii czynnościowej układu oddechowego

Definicja z ang. Outline of the functional anatomy of the respiratory system, z niem. Überblick über die funktionelle Anatomie der Atemwege.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Osrodek Doradztwa i Szkolenia ''TUR'', Łódź 1998, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,77 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.12 kg
Zagadnienia: zarys anatomii czynnościowej
ISBN: ISBN 83-86212-45-4
Opis: Materiał przedstawiony w tej monografii jest przeznaczony zarówno dla studentów jak i dla lekarzy chcących odświeżyć własną wiedzę z tego układu. Jest on opracowany w średnim zakresie wymogów, czyli nie przeładowany szczegółami, z zaakcentowaniem aspektów czynnościowych i klinicznych omawianych struktur, a również ich stosunków topograficznych. W tekście użyto mian wg obowiązującego Mianownictwa Anatomicznego (NAP), z uzupełnieniami Polskiego Mianownictwa Histologicznego i Mianownictwa Embriologicznego. Tam, gdzie to było konieczne, wprowadzono powszechnie stosowane miana, a nie uwzględnione w NAP, które oznaczono gwiazdką, i w odsyłaczach wybrane eponimy z racji na ich popularność. Jednostki miar oznaczono wg Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI). Z omówieniem układu oddechowego połączono omówienie podziału jamy klatki piersiowej i stosunków topograficznych panujących w poszczególnych jej częściach. Cały materiał jest zobrazowany rycinami i tabelami, których liczba wydaje się wystarczająca dla zrozumienia tekstu. Mam nadzieję, iż pozycja ta spełni oczekiwane wymogi.
Spis treści:
 • UKŁAD ODDECHOWY
 • Rozwój układu oddechowego
 • Nos zewnętrzny
 • Zatoki przynosowe
 • Jama nosowa
 • Krtań
 • Tchawica i oskrzela kluczowe
 • Płuca
 • Opłucna
 • System oddychania
 • Rzuty płuc (zagadnienia niektóre)
 • JAMA KLATKI PIERSIOWEJ
 • Okolice opłucnowo-płucne
 • Śródpiersie

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .