zarys medycyny hiperbarycznej co to znaczy
Co znaczy Zarys medycyny hiperbarycznej?. Co to jest Doktora Grzegorza Cieślara dotyczy tylko i aż.

Czy pomocne?

Zarys medycyny hiperbarycznej

Definicja z ang. Outline of hyperbaric medicine, z niem. Gliederung der hyperbaren Medizin.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2006, wyd. 1, Oprawa: twarda,299 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.56 kg
Zagadnienia: zarys medycyny hiperbarycznej
ISBN: ISBN 83-88778-97-8
Opis: Książka pod redakcją Profesora Aleksandra Sieronia i Doktora Grzegorza Cieślara dotyczy tylko i aż zastosowania wysokich ciśnień, które w nomenklaturze klinicznej nosi nazwę hiperbarii polegającej na dostarczeniu organizmowi człowieka bardzo dużej ilości tlenu pod powiększonym ciśnieniem w specjalnej komorze hiperbarycznej, w której pacjent w celach leczniczych musi przebywać każdego dnia poprzez 2 godziny poprzez 20-30 dni zabiegowych, by w jego organizmie znacznie wzrosła liczba tlenu. Organizm człowieka, jak wiadomo, nie jest obojętny na zmiany ciśnienia parcjalnego tlenu w powietrzu oddechowym, a specyficzne warunki niedotlenienia wywołują określone zaburzenia w jego środowisku wewnętrznym, zakłócając homeostazę i funkcjonowanie wielu układów regulujących. ''Zarys medycyny hiperbarycznej'' przedstawia potencjalne możliwości zastosowania tego metody leczenia w różnych dyscyplinach medycznych z zaznaczeniem rysu historycznego i, co jest bardzo istotne, aktualnego stanu badań doświadczalnych. Książka, mam nadzieję, podniesie poziom wiedzy o zastosowaniu wysokich ciśnień u medyków i ich pacjentów. Jest również bardzo wartościową pozycją, która powinna być obowiązkowym podręcznikiem dla studentów medycyny, gdyż w polskim środowisku medycznym uważane jest, iż wiedza absolwentów uczelni medycznych na temat hiperbarii jest niewystarczająca. W dobie coraz to częściej występujących wypadków dekompresyjnych w trakcie nurkowań rekreacyjnych rzetelna wiedza jest koniecznością, by nie zdarzały się przypadki zgonów młodych, i nie tylko, ludzi, w kilka dni po powrocie z wczasów połączonych z codziennym nurkowaniem. Uważam, zatem, iż książka powinien być szeroko rozpropagowany w środowisku medycznym i powinien być popularny dla wszystkich ludzi zajmujących się nauczaniem nurkowania rekreacyjnego.
Spis treści:
  • 1. Medycyna hiperbaryczna – rys historyczny 2. Medycyna hiperbaryczna – podstawy fizyczne 3. Medycyna hiperbaryczna – badania doświadczalne 4. Wykorzystania kliniczne Organizacja i finansowanie świadczeń z zakresu terapii hiperbarycznej w Polsce

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .