zarys medycyny nuklearnej co to znaczy
Co znaczy Zarys medycyny nuklearnej?. Co to jest wydziałów lekarskich, lecz także przydatny dla.

Czy pomocne?

Zarys medycyny nuklearnej

Definicja z ang. The outline of nuclear medicine, z niem. Der Umriss der Nuklearmedizin.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,207 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.28 kg
Zagadnienia: zarys medycyny nuklearnej
ISBN: ISBN 83-200-2273-8
Opis: To jest nowoczesny książka przeznaczony dla studentów wydziałów lekarskich, lecz także przydatny dla lekarzy różnych specjalności, którzy korzystają z badań radioizotopowych, a również dla studentów fizyki medycznej, analityki medycznej i niektórych dziedzin nauk biologicznych. W części pierwszej przedstawiono niektóre zagadnienia z fizyki jądrowej, zasady działania mechanizmów detekcyjno-pomiarowych i biologiczne podstawy stosowania izotopów promieniotwórczych w medycynie. W części drugiej omówiono wykorzystywane radiofarmaceutyki i sposoby i wskazania do badania układów wewnątrzwydzielniczego, krążenia, oddechowego, moczowego, trawiennego, kostno-stawowego, ośrodkowego układu nerwowego, nowotworów i stanów zapalnych. Osobny poświęcono wykorzystaniu radioizotopów w terapii.
Spis treści:
 • I. CZĘŚĆ OGÓLNA:
 • 1. Wybrane własności fizyczne pierwiastków promieniotwórczych
 • 2. Ogólne uwagi na temat wykorzystania radioizotopów w medycynie i biologii
 • 3. Sposoby pomiaru promieniowania jonizującego najczęściej stosowne w medycynie
 • 4. Podział i ogólna charakterystyka radioizotopowych badań diagnostycznych
 • 5. Wybrane problemy ochrony przed promieniowaniem jonizującym
 • II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA:
 • 6. Badania radioimmunochemiczne
 • 7. Badania metaboliczne
 • 8. Układ krwiotwórczy
 • 9. Układ endokrynny
 • 10. Układ krążenia
 • 11. Ośrodkowy układ nerwowy
 • 12. Układ oddechowy
 • 13. Układ moczowy
 • 14. Układ trawienny
 • 15. Układ kostno-stawowy
 • 16. Radioizotopowa diagnostyka nowotworów
 • 17. Inne sposoby radioizotopowe wykorzystywane w diagnostyce klinicznej
 • 18. Badania radioizotopowe w pediatrii
 • 19. Wykorzystanie radioizotopów w terapii
 • Leksykon najważniejszych terminów
 • Zależności pomiędzy jednostkami w układzie SI i innymi jednostkami stosowanymi w medycynie nuklearnej
 • Wartości referencyjne hormonów i niektórych innych substancji oznaczanych dzięki testów radioimmunochemicznych
 • Sposób przygotowywania chorych do najczęściej wykonywanych badań radioizotopowych

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .