zarys ortopedii co to znaczy
Co znaczy traumatologii. Podręcznik dla studentów?. Co to jest rehabilitacji Akademii Wychowania.

Czy pomocne?

Zarys ortopedii i traumatologii. Podręcznik dla studentów rehabilitacji.

Definicja z ang. Outline of orthopedics and traumatology. Manual for Students of rehabilitation., z niem. Outline of Orthopädie und Traumatologie. Handbuch für Studierende der Rehabilitation..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AWF Katowice, Katowice 2004, wyd. 3, Oprawa: miękka,368 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.67 kg
Zagadnienia: zarys ortopedii
ISBN: ISBN 83-902927-4-2
Opis: Brak podręcznika z ortopedii i traumatologii dla studentów rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego stał się powodem opracowania tej publikacji. Dotąd studenci i rehabilitanci korzystali z różnych podręczników przygotowywanych dla studentów medycyny. Podręcznik ma spełniać zapotrzebowanie krótkiego, zwięzłego przedstawienia zagadnień rozpoznawania, leczenia wrodzonych i nabytych uszkodzeń narządów ruchu. Robota omawia najczęstsze wady, dysfunkcje, urazy i w sposób uproszczony profilaktykę, diagnostykę, terapię, rehabilitację w dziedzinie koniecznym dla przyszłych specjalistów - rehabilitantów. Zwrócono szczególną uwagę na zagadnienia usprawniania w chorobach przewlekłych, zaopatrzenie ortopedyczne i protetyczne. Książka zawiera dużo rycin, które pozwalają lepiej poznać, zapobiegać, a przede wszystkim przygotować plan postępowania rehabilitacyjnego -przywrócenia sprawności uszkodzonym narządom. W pracy wykorzystano wybrane ryciny z innych publikacji, na które uzyskano zgodę autorów, za co serdecznie dziękuję. Wyrażam nadzieję, iż uzyskana z tej publikacji wiedza przyczyni się do głębszego poznania zagadnień ortopedii i będzie wykorzystana dla dobra chorych.
Spis treści:
  • ORTOPEDIA 1. Ogólne informacje z ortopedii 2. Badania ortopedyczne 3. Leczenie ortopedyczne i usprawniające narządów ruchu 4. Postawa. Zaburzenia statyki 5. Boczne skrzywienie kręgosłupa -skolioza 6. Wady wrodzone kręgosłupa, klatki piersiowej i szyi 7. Wady wrodzone kończyny górnej 8. Wady wrodzone kończyny dolnej 9. Jałowe martwice kości 10. Zniekształcenia i choroby układowe narządów ruchu 11. Mechanizmy zapalne kości i stawów 12. Reumatoidalne zapalenie stawów 13. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 14. Zmiany zwyrodnieniowe stawów 15. Zniekształcenia i dysfunkcje narządów ruchu w chorobach układu nerwowego 16. Nowotwory narządów ruchu, kości i stawów
  • TRAUMATOLOGIA 1. informacje ogólne 2. Badanie kliniczne 3. Pierwsza pomoc w złamaniach - postępowanie ortopedyczne 4. Uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego 5. Uszkodzenia obręczy barkowej i kończyny górnej 6. Uszkodzenia nadgarstka 7. Uszkodzenia w obrębie ręki 8. Uszkodzenia miednicy 9. Uszkodzenia kończyny dolnej 10. Uszkodzenia kolana 11. Złamania kości podudzia i stopy 12. Amputacje 13. Ortotyka
  • Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .