zarys parazytologii ogólnej co to znaczy
Co znaczy Zarys parazytologii ogólnej?. Co to jest akademickiego. Problematyka parazytologii.

Czy pomocne?

Zarys parazytologii ogólnej

Definicja z ang. General outline parasitology, z niem. Grundzüge Parasitologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, wyd. 3, Oprawa: miękka foliowana,515 str., Wymiary: 170*240 mm , Waga: 0.82 kg
Zagadnienia: zarys parazytologii ogólnej
ISBN: ISBN 83-01-13545-X
Opis: To jest bardzo oczekiwane, nowe wydanie podręcznika akademickiego. Problematyka parazytologii ogólnej jest tutaj ujęta problemowo, w sposób odbiegający od najczęściej stosowanego schematu omawiającego zagadnienia dotyczące pasożytów i pasożytnictwa w obrębie poszczególnych grup systematycznych. Treść książki zawiera najistotniejsze zagadnienia parazytologii ogólnej omówione problemowo w rozdziałach poświęconych związkom pomiędzy zwierzętami, miejscu pasożytów w systemie świata zwierzęcego, morfologicznym przystosowaniom do pasożytniczego trybu życia, specyficzności i wybranym zagadnieniom filogenezy i ewolucji pasożytów, a również takim aspektom układu pasożyt-żywiciel, jak: fizjologia, czynniki immunologiczne, właściwości biologiczne, zagadnienia ekologiczne i geograficzne. W obecnym wydaniu uwzględniono najnowsze zdobycze wiedzy w dziedzinach niezwykle szybko rozwijających się, jak: systematyka, immunoparazytologia, fizjologia pasożytów, a również wykorzystanie biologii molekularnej w badaniach ewolucyjnych i filogenetycznych. Autorzy zachęcają także do dalszego zgłębiania omawianych tematów odsyłając do bogatej literatury. To jest książka przeznaczony dla: studentów biologii uniwersytetów, studentów akademii rolnych, wyższych szkół pedagogicznych i akademii medycznych, a również lektura uzupełniająca dla nauczycieli biologii i ekologii.
Spis treści:
  • I. Związki pomiędzy zwierzętami
  • II. Miejsce pasożytów w systemie świata zwierzęcego
  • III. Morfologiczne przystosowania do pasożytniczego trybu życia
  • IV. Fizjologia układu pasożyt-żywiciel
  • V. Czynniki immunologiczne w układzie pasożyt-żywiciel
  • VI. Biologiczne właściwości układu pasożyt-żywiciel
  • VII. Ekologiczny aspekt układu pasożyt-żywiciel
  • VIII. Geograficzny aspekt układu pasożyt-żywiciel
  • IX. Specyficzność
  • X. Niektóre zagadnienia filogenezy i ewolucji pasożytów

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .