zarys resocjalizacji co to znaczy
Co znaczy resocjalizacji z elementami patologii?. Co to jest resocjalizacyjnej, jej problemach.

Czy pomocne?

Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki

Definicja z ang. Outline of rehabilitation with elements of social pathology and prevention, z niem. Outline of Rehabilitation mit Elementen der sozialen Pathologie und Prävention.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,246 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.33 kg
Zagadnienia: zarys resocjalizacji
ISBN: ISBN 83-89501-07-4
Opis: Robota ta jest źródłem podstawowych informacji o pedagogice resocjalizacyjnej, jej problemach dawnych i nowych wyzwaniach, patologii społecznej i dewiacji w świetle badań najnowszych, a przede wszystkim inspiracją do podejmowania własnych studiów i zachętą do przeciwdziałania złu poprzez promocję dobra. Po każdym omówieniu problemu znajduje się literatura do studiowania, propozycja zagadnień do samodzielnego przemyślenia, i wyrażenia główne, konieczne do zrozumienia tego, co w nim ważne.
Spis treści:
 • Wprowadzenie
 • Część I. RESOCJALIZACJA - IDEE I RZECZYWISTOŚĆ
 • 1. Pedagogika resocjalizacyjna: stworzenie i rozwój
 • 2. Koncepcje niedostosowania społecznego i zagrożenia nim
 • 3. Osobowość młodzieży nieprzystosowanej społecznie - typologia zaburzeń
 • 4. Odpowiedzialność karna nieletnich
 • 5. Resocjalizacja w instytucjach resocjalizacyjnych i w środowisku otwartym
 • 6. Strategie, sposoby i techniki wychowania resocjalizującego
 • 7. Profilaktyka uzależnień w szkole
 • 8. Agresja i przemoc w szkole - przeciwdziałanie
 • Część II. Przedmioty WSPÓŁCZESNEJ PATOLOGII I PROFILAKTYKA
 • 1. Społeczeństwo informacyjne a patologia społeczna
 • 2. Charakterystyka wybranych zachowań patologicznych
 • 3. Patologia społeczna czy alternatywne orientacje i style życia
 • 4. Niektóre teorie wyjaśniające zjawiska patologii społecznej
 • 5. Podstawy profilaktyki społecznej
 • Bibliografia
 • Aneks 1
 • Aneks 2

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .