zarządzanie finansami co to znaczy
Co znaczy Zarządzanie finansami szpitala?. Co to jest finansami szpitala, z uwzględnieniem.

Czy pomocne?

Zarządzanie finansami szpitala

Definicja z ang. The financial management of the hospital, z niem. Das Finanzmanagement des Krankenhauses.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wolters Kluwer, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,236 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.27 kg
Zagadnienia: zarządzanie finansami
ISBN: ISBN 83-7416-780-7
Opis: Podręcznik jest poświęcona problematyce kierowania finansami szpitala, z uwzględnieniem zagadnień współczesnej teorii finansów i ekonomiki zdrowia. Ukazano w niej mechanizm podejmowania decyzji inwestycyjnych i decyzji o sposobie finansowania w szpitalu. Przedstawiono także system finansowy wyboru konkretnych procedur postępowania medycznego. Publikacja jest przeznaczona dla wykładowców i studentów wydziałów ekonomii i kierowania i wydziałów zdrowia publicznego i nauk o zdrowiu. Może stanowić cenną pomoc dla kadry menedżerskiej szpitali, praktyków zatrudnionych w centrali i oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia i w innych instytucjach opieki zdrowotnej, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i działaczy samorządowych i społecznych.
Spis treści:
  • Wstęp
  • Rozdział 1. EKONOMICZNE PODSTAWY Kierowania FINANSAMI SZPITALA Problem asymetrii informacji w opiece zdrowotnej Systemy podziału usług opieki zdrowotnej i rola trzeciej strony w opiece zdrowotnej Źródła finansowania opieki zdrowotnej Miejsce szpitala w systemie opieki zdrowotnej Typologia szpitali i organizacja szpitalnictwa Cel kierowania finansami szpitala Pytania. Literatura. Akty prawne
  • Rozdział 2. DECYZJE INWESTYCYJNE I DECYZJE FINANSOWE W DZIAŁALNOŚCI SZPITALA Definicja i rodzaje decyzji inwestycyjnych i decyzji finansowych szpitala Czynniki określające decyzje inwestycyjne i decyzje finansowe System podejmowania decyzji o wyborze procedur (technologii) postępowania medycznego w szpitalu Decyzje o strukturze kapitału szpitala Wydatek kapitału i sposoby szacowania kosztu kapitału szpitala Pytania. Literatura. Akty prawne
  • Rozdział 3. Systemy FINANSOWANIA SZPITALI Czynniki wywołujące wzrost wydatków szpitala Wpływ (nowych) technologii na wydatki szpitala i kontrola wydatków sposoby finansowania usług świadczonych poprzez szpital Mechanizm jednorodnych grup pacjentów jako system finansowania szpitala Przemiany w mechanizmach finansowania szpitali w Polsce Zasady gospodarki finansowej szpitali w Polsce Pytania. Literatura. Akty prawne
  • Rozdział 4. PLANOWANIE FINANSOWE W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI W SZPITALU Rachunek wydatków leczenia szpitalnego w zarządzaniu szpitalem Rola progu rentowności w podejmowaniu decyzji w szpitalu Budżetowanie wydatków działań w szpitalu Kierowanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym netto w szpitalu Wykorzystanie analizy wskaźnikowej w ocenie działalności szpitala Ocena efektywności szpitala Pytania. Literatura. Akty prawne

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .