zarządzanie marketing co to znaczy
Co znaczy marketing w służbie zdrowia?. Co to jest dosyć ubogiego polskiego rynku wydawniczego z.

Czy pomocne?

Zarządzanie i marketing w służbie zdrowia - podręcznik menedżera

Definicja z ang. Management and marketing in health care - textbook manager, z niem. Management und Marketing in der Gesundheitsversorgung - Lehrbuch-Manager.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,395 str., Wymiary: 170 x 240 mm
Zagadnienia: zarządzanie marketing
ISBN: ISBN 83-89112-95-7
Opis: Oceniana podręcznik stanowi bez wątpienia cenne dopełnienie dosyć ubogiego polskiego rynku wydawniczego z zakresu kierowania placówkami służby zdrowia [...] Jej adresatami są w szczególności aktualni i przyszli menedżerowie szeroko pojętego sektora usług medycznych [...]. Opracowanie to stanowi kompendium wiedzy o uwarunkowaniach kierowania marketingowego wieloma podmiotami usług medycznych, znajdującymi się w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku rynkowym. Stanowi ono systematyczne i szerokie studium zagadnień sygnowanych w jego tytule. Zawarte treści, metody ich prezentacji i przemyślana ich sekwencja sprawiają, iż czytelnik odnosi wrażenie satysfakcji nie tylko ze wzrostu zasobu swej wiedzy, lecz i doskonalenia własnych umiejętności. [...] Pracownikom służby zdrowia czytanie prac dotyczących ekonomii i kierowania może sprawiać pewne trudności. Autorom omawianej pracy udało się zagadnienia te przedstawić w sposób popularny czytelnikowi z wykształceniem medycznym [...].
Spis treści:
 • Od autorów
 • Część I: PODSTAWY Kierowania
 • 1. Ekonomika zdrowia
 • 2. Nowoczesne narzędzia wspomagające decyzje menedżerskie
 • 3. Rachunkowość
 • 4. Komunikacja społeczna w biznesie
 • 5. Podstawy negocjacji handlowych
 • Część II: STRATEGIA BIZNESU - ZARYS KONCEPCJI
 • 6. Administracja i organizacja opieki zdrowotnej w wybranych państwach UE i USA
 • 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • 8. Kierowanie strategiczne
 • 9. Marketing w sferze usług medycznych
 • Część III: OBSZARY FUNKCJONALNE W ZARZĄDZANIU
 • 10. Wiadomość rynkowa i badania marketingowe
 • 11. Instrumenty kierowania marketingowego
 • 12. Kierowanie finansowe-zagadnienia niektóre
 • 13. Kierowanie zasobami ludzkimi
 • 14. Zarządzanie zakładem służby zdrowia
 • 15. Kierowanie poprzez jakość w jednostkach opieki zdrowotnej
 • 16. niektóre akty prawne w zarządzaniu jednostkami służby zdrowia
 • Aneks. Przykład umowy Kontraktu Menedżerskiego

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .