zarządzanie opiece zdrowotnej co to znaczy
Co znaczy Zarządzanie w opiece zdrowotnej?. Co to jest latach znaczące zmiany w dziedzinie.

Czy pomocne?

Zarządzanie w opiece zdrowotnej

Definicja z ang. Management in health care, z niem. Management im Gesundheitswesen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,425 str., Wymiary: 160*230 mm , Waga: 0.67 kg
Zagadnienia: zarządzanie opiece zdrowotnej
ISBN: ISBN 83-233-1464-0
Opis: Mechanizm opieki zdrowotnej w Polsce przechodzi w ostatnich latach znaczące zmiany w dziedzinie organizacji usług i ich finansowania. Najpoważniejszą z nich, podobnie jak w innych systemach opieki zdrowotnej na świecie, jest wprowadzenie rynku w ochronie zdrowia:: dokonanie rozdziału pomiędzy płatnikiem i dostarczycielem usług. Zmiany te stanowią wyzwanie zarówno dla polityków zainteresowanych ochroną zdrowia, jak i menedżerów. Poradzenie sobie z ww. zmianami będzie wymagać specjalnych zdolności i wiedzy. Podręcznik ta powstała na podstawie doświadczeń brytyjskich i polskich, a jej autorami są osoby będące praktykami, a równocześnie wywodzące się ze środowisk akademickich. Podręcznik złożona jest z pięciu części. Pierwsza opisuje warunki w jakich przyszło działać organizacjom opieki zdrowotnej, w drugiej podniesiono zagadnienia wyznaczenia kierunku, w jakim organizacja ma się rozwijać, trzecia dotyczy kierowania zasobami organizacji, w czwartej przybliżono perspektywę dążenia organizacji do osiągnięcia doskonałości. Część piątą stanowią załączniki, gdzie zawarto niektóre narzędzia, mogące posłużyć w zarządzaniu jednostką opieki zdrowotnej. Wykorzystanie opisanych w tej książce zasad i narzędzi powiększa szanse organizacji na przetrwanie w coraz bardziej agresywnym i zmieniającym się otoczeniu. Należy zaznaczyć, iż dotychczasowe zmiany w systemie stanowią dopiero czubek góry lodowej. Podręcznik została napisana dla polityków zajmujących się ochroną zdrowia, osób podejmujących decyzje, menedżerów - zarówno po stronie płatnika, jak i dostarczyciela usług ambulatoryjnych i szpitalnych i studentów wydziałów zdrowia publicznego i kierowania.
Spis treści:
 • I. Otoczenie organizacji opieki zdrowotnej
 • 1. Zadania menedżera
 • 2. Zdrowie i opieka zdrowotna - zagadnienia uniwersalne i przypadki szczególne
 • 3. Rola regulacji prawnych w procesie kierowania zakładami opieki zdrowotnej
 • 4. Zarys kontraktowania usług zdrowotnych
 • II. Wyznaczanie kierunku
 • 5. Cele organizacji opieki zdrowotnej
 • 6. Kierowanie strategiczne
 • 7. Marketing usług zdrowotnych
 • 8. Planowanie przedsięwzięć (business planning)
 • III. Kierowanie zasobami
 • 9. Podstawy kierowania finansami
 • 10. Kierowanie zasobami ludzkimi
 • 11. Kierowanie urządzeniami i aparaturą medyczną
 • 12. Kierowanie nieruchomościami i infrastrukturą techniczną
 • IV. W kierunku doskonałości
 • 13. Kierowanie jakością
 • 14. W kierunku poprawy efektywności
 • V. Załączniki
 • 1. Przykładowy plan przedsięwzięć (biznesplan)
 • 2. Kontrola marketingowa:: melodia przyszłości
 • 3. Narzędzia poprawy jakości

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .