zarządzanie pielęgniarstwie co to znaczy
Co znaczy pielęgniarstwie. Podręcznik dla?. Co to jest pielęgniarskiej''. Został napisany z myślą o.

Czy pomocne?

Zarządzanie w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studentów studiów magisterskich Wydziałów Pielęgniarstwa oraz Wydziałów Nauk o Zdrowiu

Definicja z ang. Management in nursing. Textbook for graduate students of Faculties of Nursing and Health Sciences Departments, z niem. Management in der Pflege. Lehrbuch für Studenten der Fakultäten für Krankenpflege und Gesundheitswissenschaften Abteilungen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,576 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 1.00 kg
Zagadnienia: zarządzanie pielęgniarstwie
ISBN: ISBN 83-89309-37-8
Opis: Książka jest kontynuacją ''Podstaw organizacji pracy pielęgniarskiej''. Został napisany z myślą o studentach i osobach zainteresowanych robotą w dziedzinie kierowania opieką zdrowotną, a szczególnie podsystemem pielęgniarstwa; podaje informacje, które są przydatne w pełnieniu funkcji zarządczych. Przedstawione w nim zagadnienia podzielono na 2 części: niektóre problemy nauki o zarządzaniu i ekonomika i finanse w ochronie zdrowia. Część pierwsza prezentuje podsystem pielęgniarstwa, naukę i praktykę kierowania, funkcje kierownicze, mechanizm decyzyjny, style kierowania, kierowanie strategiczne, marketing usług zdrowotnych, kierowanie zasobami ludzkimi, planowanie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską, nabór i dobór pracowników, adaptację społeczno-zawodową, doskonalenie zawodowe, mechanizm ocen pracowniczych, projektowanie pielęgniarskich stanowisk kierowniczych, kierowanie jakością, doskonalenie organizacji, zmianę i konflikt, usprawnianie pracy w ochronie zdrowia i podsystemie pielęgniarstwa, wartościowanie pracy, ergonomiczną analizę pracy. W drugiej części omówiono takie zagadnienia, jak modele finansowania opieki zdrowotnej, planowanie, budżetowanie i monitoring usług zdrowotnych i niektóre analizy finansowe i ekonomiczne.
Spis treści:
  • Wstęp
  • Część I. Niektóre PROBLEMY NAUKI O ZARZĄDZANIU 1. Podsystem pielęgniarstwa 2. Kierowanie – nauka i praktyka 3. Funkcje kierownicze 4. Mechanizm decyzyjny 5. Style kierowania 6. Kierowanie strategiczne 7. Marketing usług zdrowotnych 8. Kierowanie zasobami ludzkimi 9. Planowanie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską 10. Nabór i dobór pracowników 11. Adaptacja społeczno zawodowa 12. Doskonalenie zawodowe 13. Mechanizm ocen pracowniczych 14. Projektowanie pielęgniarskich stanowisk kierowniczych 15. Kierowanie jakością 16. doskonalenie organizacji, zmiana, konflikt 17. Usprawnianie pracy w ochronie zdrowia i podsystemie pielęgniarstwa 18. Ergonomiczna badanie pracy
  • Część II. EKONOMIKA, FINANSE FINANSE OCHRONIE ZDROWIA 19. Modele finansowania opieki zdrowotnej 20. Planowanie, budżetowanie, monitoring usług zdrowotnych 21. Niektóre analizy finansowe i ekonomiczne

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .