zarządzanie zakładem opieki co to znaczy
Co znaczy zakładem opieki zdrowotnej - wybrane?. Co to jest dla osób zainteresowanych problematyką.

Czy pomocne?

Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej - wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne

Definicja z ang. Managing health care facility - Featured contexts theoretical and practical, z niem. Verwalten von Gesundheitseinrichtungen - Besondere Kontexten theoretischen und praktischen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Termedia, Poznań 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,296 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.55 kg
Zagadnienia: zarządzanie zakładem opieki
ISBN: ISBN 83-916594-7-X
Opis: (...) Autorzy książki przygotowali interesujące opracowania dla osób zainteresowanych problematyką kierowania zakładem opieki zdrowotnej (...). Nawet trudne zagadnienia ekonomiczne przedstawiono w sposób zrozumiały dla osób nieposiadających przygotowania zawodowego z tej dziedziny. Szczególną właściwością tej książki są rozdziały opatrzone tytułem Kierowanie W PRAKTYCE, gdzie niektóre zagadnienia powiązane z kierowaniem zakładem opieki zdrowotnej omawiają doświadczeni praktycy (...). Podręcznik ta stanowi doskonały materiał pomocniczy dla osób uczestniczących w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego z zakresu kierowania w ochronie zdrowia, jak i dla osób samodzielnie poszerzających wiedzę... Z recenzji prof. Jacka Wysockiego
Spis treści:
  • Część I. Niektóre ASPEKTY ORGANIZACJI I Kierowania ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ 1. Kierowanie zakładem opieki zdrowotnej - niektóre zagadnienia ogólne 2. Prawne podstawy funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej 3. Kierowanie w praktyce 4. Kierowanie w praktyce 5. Marketing i kształtowanie wizerunku zakładu opieki zdrowotnej 6. Kierowanie w praktyce 7. Kierowanie w praktyce 8. Definicja jakości. Od teorii do praktyki 9. Mechanizm kierowania jakością w zakładach opieki zdrowotnej zgodny z normą iso 9001:2000 10. Podejście procesowe w świetle normy iso 9001:2000 11. Kierowanie w praktyce 12. Kierowanie w praktyce 13. Kierowanie wiadomością w szpitalu 14. Kierowanie w praktyce
  • Część II. EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 1. Ekonomika finansów jednostek gospodarczych i instytucji opieki zdrowotnej 2. Wstęp do analizy ekonomicznej w zakładzie opieki zdrowotnej 3. Kierowanie w praktyce 4. Kierowanie zasobami rzeczowymi w zakładach opieki zdrowotnej - zasoby środków trwałych i zapasów
  • Część III. MENEDŻER I KADRA MEDYCZNA ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 1. Czynniki inspirujące zmiany w procesie doskonalenia kadr szpitala 2. Kierowanie w praktyce 3. Zdolności psychologiczne w zarządzaniu 4. Stres i radzenie sobie jako zdolności przywódcze 5. zdolności komunikowania się a poczucie własnej skuteczności i satysfakcji zawodowej menedżera 6. Etyka w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej 7. Nauka kadr medycznych 8. Zadania edukacyjne lekarza i pielęgniarki na podstawie analizy wybranych aktów prawnych związanych z systemem ochrony zdrowia Indeks rzeczowy

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .