zarządzanie zasobami co to znaczy
Co znaczy zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia?. Co to jest dydaktycznych Zakładu Ekonomiki Zdrowia.

Czy pomocne?

Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia

Definicja z ang. Human resource management in health care, z niem. Personalmanagement im Gesundheitswesen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Śląska Akademia Medyczna, Katowice 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,72 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.11 kg
Zagadnienia: zarządzanie zasobami
ISBN: ISBN 83-7509-042-0
Opis: Publikacja powstała z inicjatywy pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Ekonomiki Zdrowia, Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiej Akademii Medycznej. Przygotowywano ją z myślą o studentach uczelni medycznych i praktykantach kierowania w ochronie zdrowia pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ZZL. Struktura tej książki została oparta na klasycznym podejściu do kierowania zasobami ludzkimi (ZZL). Integruje kluczowe podejścia do podstawowego i wstępnego programu nauczania tej dziedziny i stanowi kompendium wiedzy o metodach rozwiązywania problemów z nią związanych. W pracy pominięto zagadnienia nowoczesnych rozwiązań i nowych nurtów, jakie pojawiły się w ciągu ostatnich lat. Pominięto pomiędzy innymi następujące zagadnienia: e-learning, kierowanie talentami, kierowanie funkcją personalną czy międzynarodowe ZZL. Wspomina się jednak o gospodarowaniu zasobami ludzkimi (ZL) opartym na kompetencjach, wiedzy i strategicznym ZZL. W opracowaniu zasygnalizowane zostały zagadnienia dotyczące specyfiki ZZL w ochronie zdrowia, wymagające wyjątkowego i oryginalnego podejścia. Niniejszy tekst został dobrany z myślą o dwóch celach o charakterze poznawczym i dydaktycznym. Pierwszym jest dostarczenie odbiorcy informacji przydatnej i wiążącej się z tematem. Drugim jest ułatwienie czytelnikowi zrozumienie dziedziny ZZL w ochronie zdrowia. Starano się posługiwać językiem jasnym i znanym, umożliwiającym lepsze zrozumienie tekstu. Struktura pracy umożliwia przyswojenie jego treści w różny sposób. Pierwszy, pobieżny — a zarazem poznawczy — pozwala na zaznajomienie się z charakterem dostarczanej wiedzy dzięki wyszczególnionych fragmentów tekstu. Wprowadzając nowy termin zaznaczano go i podano jego definicję. Taka forma ma pomóc czytelnikowi w powtarzaniu i przypominaniu sobie treści książki. Druga, tradycyjna forma, polega na szczegółowym czytaniu i poznawaniu zagadnień z zakresu ZZL. Trzecia forma pozwala na samodzielne i bardziej szczegółowe studiowanie dzięki zamieszczonemu spisowi literatury przedmiotu.
Spis treści:
  • Wstęp 1. Pojęcia, istota, cechy, cele i działania ZZL 2. Strategie ZZL 3. Narzędzia, sposoby i miary efektywności ZZL 4. Planowanie kadr 5. Nabór i dobór pracowników 6. Wprowadzanie do pracy 7. Szkolenie i doskonalenie kadr 8. Motywowanie pracowników 9. Ocena efektywności pracy pracowników 10. Awansowanie, przenoszenie, degradowanie i zwalnianie 11. Specyficzne warunki kierowania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia 12. Podsumowanie 13. Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .