zasady oceny narażenia co to znaczy
Co znaczy narażenia spawaczy na dymy i gazy?. Co to jest stwarzają zagrożenie dla zdrowia i.

Czy pomocne?

Zasady oceny narażenia spawaczy na dymy i gazy

Definicja z ang. Rules for the assessment of exposure to welding fumes and gases, z niem. Regeln für die Beurteilung der Belastung durch Schweißrauch und Gase.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,92 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.14 kg
Zagadnienia: zasady oceny narażenia
ISBN: ISBN 83-88261-39-8
Opis: Mechanizmy spawania, szeroko wykorzystywane w przemyśle stwarzają zagrożenie dla zdrowia i środowiska, między innymi poprzez emisję substancji chemicznych w formie dymów/pyłów i gazów. W najwyższym stopniu ważną drogą wchłaniania substancji chemicznych i pyłów w warunkach przemysłowych jest układ oddechowy. Gdyż rozmiar wchłoniętej w układzie oddechowym dawki jest między innymi proporcjonalna do stężenia substancji w powietrzu, stąd ilościowa badanie stężeń substancji szkodliwych w powietrzu posiada główne znaczenie dla oceny narażenia zawodowego pracowników. Podręcznik zawiera wiadomości dotyczące: podstawowych mechanizmów spawalniczych, składników dymów/pyłów i gazów, ich szkodliwego działania na organizm, poziomów stężeń występujących w polskim przemyśle, zasad pobierania próbek substancji emitowanych do środowiska pracy, metod ich oznaczania i interpretacji wyników pomiarów przy przeprowadzaniu kontroli warunków sanitarno-higienicznych w powietrzu na stanowiskach pracy
Spis treści:
  • mechanizmy spawania i >mechanizmy pokrewne
  • Składniki dymów/pyłów i gazów powstające w czasie spawania
  • Szkodliwe działanie dymów/pyłów i gazów spawalniczych i kryteria jego oceny
  • Poziomy stężeń dymów/pyłów i gazów występujące na stanowiskach pracy w przemyśle
  • Pomiary stężeń dymów/pyłów i gazów w powietrzu na stanowiskach pracy spawaczy
  • Podsumowanie

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .