zasady podnoszenia co to znaczy
Co znaczy i przemieszczania pacjentów?. Co to jest kierujących służbą zdrowia, zarówno w sektorze.

Czy pomocne?

Zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów

Definicja z ang. Principles of lifting and moving patients, z niem. Principles of Heben und Bewegen Patienten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,200 str., Wymiary: 205 x 295 mm , Waga: 0.60 kg
Zagadnienia: zasady podnoszenia
ISBN: ISBN 83-87944-36-X
Opis: Książka ten przeznaczony jest dla wszystkich osób kierujących służbą zdrowia, zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym, których pracownicy są zaangażowani w podnoszenie i przemieszczanie pacjentów. To jest czwarte wydanie podręcznika Zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów, wydane poprzez Narodowe Towarzystwo do spraw Bólu Pleców we współpracy z Komitetem Doradczym do spraw Bólu Pleców u Pielęgniarek Królewskiego Towarzystwa Pielęgniarek. Pierwsze wydanie, opublikowane w roku 1981, stało się kamieniem milowym na drodze do poprawy standardów szkolenia i metod podnoszenia i przemieszczania pacjentów. Uwidoczniło ono potrzebę pomniejszenia niebezpieczeństwa urazu pleców pośród pielęgniarek przez rozwinięcie świadomości takiego ryzyka, poprawę szkolenia i podkreślenie potrzeby stosowania bezpieczniejszych metod przez większe zastosowanie sprzętu technicznego...
Spis treści:
 • 1. Biomechanika bólu lędźwiowo - krzyżowego
 • 2. Biomechanika ruchu ciała człowieka
 • 3. Teoria podłoża nerwowo - mięśniowego a efektywność podnoszenia, przemieszczania i poruszania się
 • 4. Ocena ryzyka: zasady i przygotowanie
 • 5. Ocena ryzyka: praktyka
 • 6. Rodzaje i charakterystyka sprzętu do ręcznego przemieszczania i sprzętu do mechanicznego podnoszenia
 • 7. Łóżka: w jaki sposób przemieszczać pacjentów w łóżkach
 • 8. Siadanie i wstawanie
 • 9. Toaleta i ubieranie
 • 10. Mycie i kąpiel
 • 11. Sytuacje powiązane z przemieszczaniem specjalnym
 • 12. Przemieszczanie niemowląt i małych dzieci
 • 13. Pomoc przy chodzeniu. Pacjent upadający albo z tendencją do upadania
 • 14. Stany nagłe
 • 15. Niebezpieczne praktyki podnoszenia

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .