zdrowie człowieka jego co to znaczy
Co znaczy jego edukacja gerontologiczna?. Co to jest ona niezwykle ważnej i aktualnej dziś.

Czy pomocne?

Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna

Definicja z ang. Human health and gerontological education, z niem. Gesundheits- und gerontologischen Ausbildung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,159 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.30 kg
Zagadnienia: zdrowie człowieka jego
ISBN: ISBN 83-7096-549-0
Opis: ''... Robota jest dość specyficzna. Z jednej strony dotyczy ona niezwykle ważnej i aktualnej dziś problematyki: zdrowia i społecznych (w szczególności edukacyjnych) aspektów starości; z drugiej - pomiędzy tymi zagadnieniami nie ma w pracy merytorycznego związku. [...] Część dotycząca problematyki zdrowotnej odnosi się raczej do młodzieży, z kolei część druga dotyczy ludzi starych i w żadnym stopniu nie uwzględnia zagadnień zdrowotnych''. z recenzji prof. dra hab. Brunona Synaka ''Autorzy części pierwszej [...] wydają się w trybie interdyscyplinarnym realizować pewne założenia, które sprowadza się do ogólnie nieokreślonego programu Zdrowie dla wszystkich... Różne spojrzenia i różne perspektywy nakreślone poprzez poszczególnych autorów skłaniają do wielu rozważań i teoretycznych - bardzo interdyscyplinarnych - refleksji. W części drugiej [...] Czytelnik odnajdzie sześć artykułów poświęconych jakże aktualnej problematyce gerontologicznej. Walor tych opracowań wynika z faktu, że jednym z fundamentalnych zagadnień staje się istnienie różnych barier społecznych w sposób specjalny ograniczający szansę starych ludzi, korzystających z różnych form opieki, na ich - szeroko rozumianą - partycypację w życiu społecznym. Stwierdzam z pełnym przekonaniem, że prezentacja zadań nauk o wychowaniu na tle innych czynników makro i mikrospołecznych - postrzeganych w pryzmacie mechanizmów chorobowych bądź także czynników psychospołecznych, determinujących starzenie się jednostki - jest zagadnieniem ogromnej wagi. Decydują o tym implikacje naukowo-poznawcze i praktyczno-społeczne''. z recenzji prof. dra hab. Andrzeja Radziewicza- Winnickiego
Spis treści:
  • WSTĘP
  • CZĘŚĆ I. ZDROWIE JAKO PODSTAWA OPTYMALNEGO FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA. Znaczenie znajomości czynników wpływających na wydolność narządu głosu w procesie edukacyjnym pedagogów jako podstawy optymalnego funkcjonowania zawodowego Rola higieny psychicznej w procesie wychowania dzieci i młodzieży Badania profilaktyczne jako przedmiot zachowań zdrowotnych (doniesienie z badań) Zagrożenia zdrowotne dorastającej młodzieży wynikające z jej stylu życia wyzwaniem dla edukacji szkolnej i wychowania w rodzinie Wiedza na temat HIV/AJDS a zachowania seksualne młodzieży akademickiej Wiedza nauczycieli wychowania fizycznego w dziedzinie typowych objawów po użyciu niektórych środków psychoaktywnych poprzez młodzież Zagrożenie anoreksją i bulimią dziewcząt z intelektualną niepełnosprawnością Średni personel medyczny wobec ciężkiej choroby i śmierci pacjenta - dziecka Wokół psychospołecznych aspektów opieki paliatywnej Wsparcie społeczne w chorobie nowotworowej piersi - badanie deficytów i nadmiaru wsparcia w aspekcie sieci społecznej
  • CZĘŚĆ II. Nauka DO STAROŚCI I W STAROŚCI Starość, jej sedno i znaczenie w procesie wychowania i rozwoju człowieka Syndrom pustego gniazda. Małżeństwo i rodzicielstwo po usamodzielnieniu się dzieci Stereotyp starości Starość w opinii młodzieży szkół średnich Studenci o starości i seniorach Nauka do starości i w starości w kontekście kamieni milowych na drodze życia seniorów

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .