zdrowie choroba jako problem co to znaczy
Co znaczy jako problem polityczny i społeczny?. Co to jest Medycznej'', zatytułowany ''Zdrowie i.

Czy pomocne?

Zdrowie i choroba jako problem polityczny i społeczny. Medycyna w kontekście działań państwa.

Definicja z ang. Health and disease as a problem of political and social. Medicine in the context of the state., z niem. Gesundheit und Krankheit als ein Problem der politischen und sozialen. Medikament im Rahmen des Staates..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: DiG, Wrocław 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,238 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.44 kg
Zagadnienia: zdrowie choroba jako problem
ISBN: ISBN 83-7181-387-2
Opis: Tom 9 serii wydawniczej ''Studia z Dziejów Kultury Medycznej'', zatytułowany ''Zdrowie i choroba jako problem polityczny i społeczny. Medycyna w kontekście działań państwa'', podejmuje szereg zagadnień, związanych z procesem modernizacji medycyny europejskiego kręgu kulturowego, a również ze zjawiskiem medykalizacji choroby. Problematyka ta należy do wiodących tematów tej serii i stanowi element zainteresowań badawczych stale rosnącego grona autorów, przygotowujących teksty do następnych tomów. Tym razem szczególną uwagę poświęciliśmy zagadnieniom z zakresu medycyny społecznej, tj. kształtującemu się systemowi państwowej opieki społecznej i zdrowotnej od czasów późnego średniowiecza po współczesne. W następnych studiach możemy obserwować zarówno narastającą skalę problemów, przed którymi stawały władze krajów europejskich, jak i podejmowane poprzez nie konkretne działania, mające doprowadzić do ich rozwiązania.
Spis treści:
 • Wstęp
 • Diagnostyka, leczenie i profilaktyka chorób zakaźnych w średniowiecznej medycynie europejskiej
 • Zaraza w mieście środkowoeuropejskim w XVII wieku i jej konsekwencje gospodarcze (na przykładzie Krakowa)
 • Problemy sanitarno-zdrowotne w pracach Departamentu Policji Porady Nieustającej w latach 1778-1780
 • Przeciwdziałanie depopulacji Rzeczypospolitej w ujęciu Jana Ferdynanda Naxa
 • Pruska dyscyplina czy szkolenie - idee oświeceniowe w regulaminach wojskowych Rzeczypospolitej w latach 70-tych i 80-tych XVIII w.
 • Walka z prostytucją jako przedmiot zwalczania i zapobiegania chorobom wenerycznym w Polsce i na świecie (do roku 1939)
 • Polityka zagraniczna wybranych krajów europejskich i USA jako jeden z czynników pobudzających rozwój narkomanii w XIX i XX wieku
 • Migracje ludności w Polsce po zakończeniu I wojny światowej w świetle międzynarodowych konwencji zapobiegania chorobom zakaźnym
 • Wpływ medycyny tropikalnej na rozwój parazytologii
 • Założenia polityki ludnościowej z punktu widzenia Polskiego Towarzystwa Eugenicznego w latach 1918-1939
 • Wpływ ideologii hitlerowskiej na działalność lekarzy niemieckich w okupowanej Polsce w latach 1939-1945
 • Pacjent i świadczeniodawca w reformach polskiej słuby zdrowia
 • Wszędzie, lecz nie tu... a więc kulturowe oblicze AIDS
 • Komuna Friedrichshof jako słowo buntu przeciwko państwu i jego normom
 • Ogród wodny Stanisława Leszczyńskiego w Commercy jako schemat przeobrażeń społecznych w kontekście polityki państwa
 • Współpraca wojskowa Niemiec Weimarskich ze Związkiem Sowieckim w świetle dossier polskiego wywiadu

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .