zdrowie choroba wybrane co to znaczy
Co znaczy wybrane problemy socjologii medycyny?. Co to jest problemy socjologii medycyny’‘ jest.

Czy pomocne?

Zdrowie i choroba - wybrane problemy socjologii medycyny

Definicja z ang. Health and disease - selected problems of medical sociology, z niem. Gesundheit und Krankheit - ausgewählte Probleme der medizinischen Soziologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Atut, Wrocław 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,258 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.49 kg
Zagadnienia: zdrowie choroba wybrane
ISBN: ISBN 83-89247-03-8
Opis: Problematyka pracy pt. ‘‘Zdrowie i choroba. Niektóre problemy socjologii medycyny’‘ jest interesująca, dobrze ustrukturyzowana i w przeważającej części oparta o wyniki nowych, również zagranicznych badań. Pod tym względem można tę książkę uznać za udaną kontynuację ‘‘Socjologii medycyny’‘ Małgorzaty Sokołowskiej, wydanej poprzez PZWL w 1986 roku. Zasługą zespołu autorskiego jest również przedstawienie różnych zastosowań teorii i koncepcji socjologicznych do praktyki medycznej i rozważań nad zdrowiem i chorobą. Nie to są więc tylko ‘‘dobre porady dla lekarzy’‘ - lecz dobrze podbudowane naukowo argumenty. Prof. dr hab. Antonina Ostrowska
Spis treści:
 • Wprowadzenie
 • Część I. Element I CHARAKTER SOCJOLOGII ZDROWIA I MEDYCYNY
 • 1.1. Geneza i element socjologii medycyny
 • 1.2. Choroba jako zjawisko socjologiczne. Wprowadzenie do wybranych koncepcji badawczych
 • 1.3. Zdrowie jako zjawisko społeczne
 • 1.4. Promocja zdrowia. Niektóre aspekty socjologiczne
 • 1.5. Psychosocjosomatyka - ewolucja, element badań, funkcje
 • Część II. ZACHOWANIA Powiązane ZE ZDROWIEM I CHOROBĄ
 • 2.1 Zachowania w zdrowiu i chorobie
 • 2.2. Rola społeczna chorego
 • 2.3. Choroba jako rodzaj dewiacji społecznej
 • 2.4. Zróżnicowania i nierówności społeczne a zdrowie
 • 2.5. Uwarunkowania zdrowia powiązane ze środowiskiem życia i wykonywaną robotą
 • 2.6. Rodzina a problemy zdrowia i choroby
 • 2.7. Niektóre zagadnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 • Część III. INSTYTUCJE I ZAWODY MEDYCZNE
 • 3.1. Szpital jako instytucja społeczna
 • 3.2. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność instytucji medycznych
 • 3.3. Zawody medyczne jako element zainteresowania socjologii medycyny
 • 3.4. Socjologiczna charakterystyka wybranych zawodów medycznych
 • 3.5. Przyszłość zawodów medycznych
 • 3.6. Interakcja doktor - pacjent
 • 3.7. Wybrane aspekty komunikowania się lekarza z pacjentem
 • 3.8. Działania jatrogenne. Urazy jatrogenne. Jatropatogenia
 • 3.9. Błąd lekarski. Błąd medyczny. Odpowiedzialność prawna i zawodowa lekarza
 • 3.10. Umieranie i śmierć w instytucjach medycznych - instytucjonalizacja śmierci
 • Część IV. ZDROWIE, CHOROBA I MEDYCYNA W KONTEKŚCIE PRZEMIAN SYSTEMOWYCH
 • 4.1. Reforma opieki zdrowotnej - w poszukiwaniu nowych funkcji
 • 4.2. Zachowania zdrowotne w warunkach biedy
 • 4.3. Lecznictwo niemedyczne w społeczeństwie pluralistycznym. Niektóre aspekty socjologiczne
 • Bibliografia. Nota o autorach. Indeks nazwisk

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .