zdrowie wartość edukacja co to znaczy
Co znaczy Zdrowie Wartość Edukacja?. Co to jest jest podyktowana dążeniem do możliwie pełnego, a.

Czy pomocne?

Zdrowie Wartość Edukacja

Definicja z ang. The Health Education, z niem. Die Gesundheitserziehung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,239 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.41 kg
Zagadnienia: zdrowie wartość edukacja
ISBN: ISBN 83-7308-799-0
Opis: Podręcznik złożona jest z dwóch części, których kolejność jest podyktowana dążeniem do możliwie pełnego, a zarazem merytorycznie uzasadnionego przedstawienia problematyki zdrowia w kontekście wartości i oddziaływań edukacyjnych. Część pierwsza skoncentrowana jest wokół tematów zdrowie – wartość. Podjęto tu rozważania na temat historycznie, cywilizacyjnie i dyscyplinarnie uwarunkowanych sposobów konceptualizacji zdrowia. Poruszono również problematykę kultury zdrowotnej. Część druga jest uzupełnieniem wcześniejszych rozważań o koncept edukacyjny. Zawarto tu uzasadnienia dla uznania zdrowia za niezbywalny element współczesnej edukacji w rodzinie i szkole i nakreślono kierunki i sposoby edukacji w tym zakresie. Podręcznik powinna zainteresować specjalistów zajmujących się problematyką zdrowia , wartości i edukacji, studentów pedagogiki i naukowców zajmujących się tą dziedziną.
Spis treści:
  • Wstęp
  • Część I. ZDROWIE I KULTURA ZDROWOTNA – RÓŻNE PERSPEKTYWY POZNAWCZE 1. Teoretyczne podstawy refleksji o zdrowiu 2. Aksjologiczne konteksty zdrowia 3. Kultura zdrowotna jako region refleksji pedagogicznej
  • Część II. ZDROWIE W PERSPEKTYWIE PEDAGOGICZNEJ. INDYWIDUALNE WYBORY I SPOŁECZNE INTERESY 1. Zdrowie jako element edukacji 2. Nauka zdrowotna w perspektywie nauk pedagogicznych i promocji zdrowia 3. Zdrowie i jego promocja w edukacji dzieci i młodzieży. Zdrowotny wymiar edukacji wyzwaniem XXI wieku Zakończenie. Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .