zdrowy styl życia co to znaczy
Co znaczy Zdrowy styl życia psychicznego?. Co to jest życia, pracy i odpoczynku, a szczególnie jego.

Czy pomocne?

Zdrowy styl życia psychicznego

Definicja z ang. Healthy lifestyle mental, z niem. Gesunder Lebensstil Geistes.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Neurocentrum, Lublin 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,301 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.54 kg
Zagadnienia: zdrowy styl życia
ISBN: ISBN 83-911597-3-6
Opis: Związki między stanem zdrowia człowieka a jego warunkami życia, pracy i odpoczynku, a szczególnie jego zachowaniami zdrowotnymi (stylem życia), warunkami genetycznymi i środowiskowymi i korzystaniem z opieki zdrowotnej były dostrzegane, odkrywane, uświadamiane i określane od najdawniejszych czasów. Niemniej po okresie kilkunastu lat traktowania stylu życia jako głównego czynnika warunkującego zdrowie, aktualnie uwzględnia się w coraz szerszym zakresie znaczenie wielu jeszcze innych determinant zdrowia z podkreśleniem roli czynników zewnętrznych, do których zalicza się przede wszystkim decyzje polityczne, warunki ekonomiczne, stan środowiska przyrodniczego, rozwój społeczny i rozwój nauki i kultury. Należy podkreślić, iż jednym z głównych czynników warunkujących zdrowie jednostki jest w 50-60% styl życia i zachowania zdrowotne. O stylu życia możemy mówić wtedy, gdy istnieje sposobność wyboru zachowań. Styl życia albo sposób życia definiuje się jako zespół zachowań, postaw i ogólną filozofię życia jednostki albo grupy. Zależy on od środowiska, norm społecznych i kulturowych, gdzie żyje człowiek i społeczność, do której należy, jak także od osobistych przekonań i mechanizmu wartości.
Spis treści:
  • 1. Złożoność życia psychicznego człowieka
  • 2. Zdrowie psychiczne, a więc właściwy stan relacji pomiędzy jednostką a środowiskiem
  • 3. Styl życia jako nadawanie kształtu własnej egzystencji i wyznacznik rozwoju człowieka
  • 4. Stres jako relacja obciążająca i zagrażająca
  • 5. Sztuka życia. Kształtowanie relacji pomiędzy jednostką i otoczeniem
  • 6. Niektóre zagadnienia z problematyki zmęczenia, snu i wypoczynku
  • Aneks

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .