zgoda pacjenta leczenie co to znaczy
Co znaczy Zgoda pacjenta na leczenie?. Co to jest wszystkich osób zainteresowanych oceną.

Czy pomocne?

Zgoda pacjenta na leczenie

Definicja z ang. The consent of the patient, z niem. Die Einwilligung des Patienten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Twoje Zdrowie, Warszawa 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,223 str., Wymiary: 155 x 235 mm , Waga: 0.37 kg
Zagadnienia: zgoda pacjenta leczenie
ISBN: ISBN 83-913733-0-4
Opis: Podręcznik 'Zgoda pacjenta na leczenie' jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych oceną dopuszczalnej interwencji medycznej W szczególności może być przydatna dla lekarzy, których prawo stawia w roli arbitra we własnej sprawie, nakazując im rozstrzyganie skomplikowanych problemów prawnych, etycznych, moralnych, a nawet religijnych, jakie wiążą się z tematem tej pracy; prawników, w tym nade wszystko adwokatów, sędziów i prokuratorów, zajmujących się zawodowo rozstrzyganiem sporów między lekarzem a pacjentem; pomocna jest także radcom prawnym zatrudnionym w placówkach służby zdrowia; pacjentów, którym świadomość swych uprawnień, konsekwencji prawnych ich naruszania i pozycji w procesie leczniczym umożliwia skuteczne egzekwowanie swych uprawnień, m.m. do roszczeń odszkodowawczych. Podręcznik ta jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym, która tytułowemu zagadnieniu poświęca samodzielne i odrębne miejsce w prawie medycznym Przyjęliśmy założenie, iż 'Zgoda pacjenta na leczenie' ma charakter otwarty dla każdego, komu nieobca jest poruszana problematyka.
Spis treści:
 • Zgoda pacjenta jako samoistna podstawa interwencji medycznej
 • Świadczenia zdrowotne
 • Charakterystyka zgody
 • Zagadnienia ogólne
 • Znaczenie zgody
 • Forma zgody
 • Rodzaje zgody
 • Zgoda niewadliwa
 • Zagadnienia wprowadzające
 • Wiadomość o stanie zdrowia
 • Wiadomość zastępcza
 • Granice informacji
 • Forma informacji
 • Świadczenia zdrowotne bez zgody
 • Zagadnienia wstępne
 • Niezwłoczna pomoc lekarska
 • Ryzyko utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
 • Zmiana zakresu bądź sposoby leczenia
 • Problemy praktyczne
 • Sprzeciw pacjenta na tle transfuzji krwi u świadków Jehowy
 • Ratowanie samobójców
 • Zakres badań laboratoryjnych na tle badań krwi na obecność wirusa HIV
 • Poród i cesarskie cięcie
 • Duży pomiędzy rodzicami dotyczące zgody na leczenie dziecka
 • Skuteczność zgody małżonka pacjenta
 • Zgoda na przyjęcie do szpitala
 • Zgoda częściowo ubezwłasnowolnionego
 • Zgoda pacjenta jako niesamoistna podstawa interwencji medycznej
 • Zagadnienia wprowadzające
 • Aborcja
 • Eksperyment medyczny
 • Przeszczepy
 • Pobranie krwi
 • Prokreacja medycznie wspomagana
 • Rodzaje wspomaganego poczęcia
 • Klonowanie
 • Zastępcze macierzyństwo
 • Dopuszczalność zabiegów in vitro i inseminacji
 • Wspomagane poczęcie w związkach małżeńskich
 • Wspomagane poczęcie w związkach pozamałżeńskich
 • Poczęcie dziecka po śmierci ojca
 • Transfer komórki jajowej dawczyni
 • Zabiegi kosmetyczne
 • Sterylizacja
 • Leczenie transseksualistów
 • Transseksualizm w orzecznictwie sądu najwyższego
 • Dopuszczalność chirurgicznych zabiegów zmieniających płeć
 • Przymus leczniczy
 • Leczenie psychiatryczne
 • Zagadnienia wstępne
 • Przymus bezpośredni
 • przymusowe badania
 • Przymusowa hospitalizacja
 • Przymusowe leczenie
 • Leczenie alkoholików
 • Leczenie osób pozbawionych wolności
 • Świadczenia zdrowotne w izbie wytrzeźwień
 • Leczenie narkomanów
 • Leczenie chorób zakaźnych
 • Szczepienia ochronne
 • Realizacja ustawowych obowiązków
 • Środki zabezpieczające o charakterze leczniczym
 • Inne wypadki przymusowego leczenia
 • Badanie w postępowaniu sądowym
 • Przymusowe świadczenia po zatrzymaniu przez policję
 • Realizacja orzeczeń w postępowaniu karnym
 • Przymusowe badanie poborowych
 • Przymus leczenia w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Przepisy
 • Kodeks Etyki Lekarskiej
 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludzkiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny
 • Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie
 • Ustawa o zawodzie lekarza (wyciąg)
 • Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej (wyciąg)
 • Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (wyciąg)
 • Ustawa o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
 • Ustawa o publicznej służbie krwi
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (wyciąg)
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (wyciąg)
 • Ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .