zmiana osobowości wybrane co to znaczy
Co znaczy Zmiana osobowości - wybrane zagadnienia?. Co to jest tom serii Psychologia Osobowości.

Czy pomocne?

Zmiana osobowości - wybrane zagadnienia

Definicja z ang. Personality change - selected issues, z niem. Persönlichkeitsveränderung - ausgewählte Themen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,177 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.31 kg
Zagadnienia: zmiana osobowości wybrane
ISBN: ISBN 83-233-1941-3
Opis: ''Zmiana osobowości. Niektóre zagadnienia'' stanowi szósty tom serii Psychologia Osobowości, przygotowany poprzez Zakład Psychologii Ogólnej Instytutu Psychologii UJ. Przedmiotem zawartych w nim analiz jest sposobność zmiany osobowości człowieka dorosłego na różnych poziomach, to oznacza w dziedzinie cech o charakterze dyspozycji, dążeń osobistych i przekonań na temat własnej osoby i własnej przeszłości. Zestaw tekstów prezentuje problem stałości i zmiany w różnych ujęciach osobowości, wskazuje na trudności w dziedzinie opisu i pomiaru zmiany i przedstawia szczegółowe systemy, dzięki którym zmiana może się dokonać. Rozstrzygnięcia problemu stałości i zmiany charakterystyk osoby mają ważne implikacje zarówno dla laików uprawiających "prywatną psychologię", jak i psychologów praktyków. Z jednej strony oczekujemy, iż my sami czy osoby, które poznajemy, się nie zmienią, a z drugiej - czasami bardzo takich zmian pragniemy. Natomiast dla psychologów praktyków zmiana jest celem większości ich oddziaływań. Niniejsza robota włącza się w dyskusję nad tym, na ile uzasadnione są powyższe oczekiwania.
Spis treści:
 • WSTĘP WPROWADZENIE
 • I. STAŁOŚĆ I ZMIANA OSOBOWOŚCI W WIEKU DOROSŁYM - PERSPEKTYWA GENETYKI ZACHOWANIA 1. Podstawowe problemy powiązane ze stałością i zmianą osobowości 2. Co sprawia, iż nasza osobowość jest stała? 3. Zmiana osobowości - wynik czynników środowiskowych i genetycznych 4. Czynniki genetyczne odpowiedzialne za stałość i zmianę osobowości POMIAR ZMIANY
 • II. JAK PAMIĘTAMY SIEBIE Z PRZESZŁOŚCI? Skutki DYNAMIKI WSPOMNIEŃ DLA BADANIA ZMIANY OSOBOWOŚCI 1. Badanie zmiany osobowości sposobem relacji retrospektywnych 2. Wpływ aktualnego obrazu siebie na przypominanie zdarzeń 3. Tendencyjność w przypominaniu przeszłych postaw, emocji i decyzji 4. Wpływ ukrytych teorii stałości i zmiany na ocenę własnych cech w przeszłości
 • III. REGRESJA DO ŚREDNIEJ JAKO PODSTAWOWE ZAGROŻENIE DLA BADANIA ZMIANY WYNIKÓW SKRAJNYCH 1. Geneza terminu ''regresja do średniej'' 2. Powody zjawiska regresji do średniej 3. Czy regresja do średniej jest zawsze artefaktem statystycznym? 4. Inflacja wyobraźni - fakt czy artefakt? 5. Jak ustrzec się regresji do średniej
 • IV. O MOŻLIWOŚCI JĘZYKOWEGO UJĘCIA TEGO, CO INNE 1. Doświadczenie tego, co inne 2. Językowa wykładnia Innego 3. Inny, zawsze ten sam? UJĘCIA ZMIANY
 • V. ZMIANA OSOBOWOŚCI W UJĘCIU PSYCHOLOGII PROJEKTÓW OSOBISTYCH 1. Miejsce psychologii projektów osobistych w psychologii i w psychologii osobowości 2. Osoba i osobowość w ujęciu PPO 3. Projekty osobiste 4. PPA jako narzędzie badawcze 5. Badania nad projektami osobistymi 6. Zmiana osobowości w ujęciu psychologii projektów osobistych
 • VI. PARADYGMATYCZNE UWARUNKOWANIA PROBLEMATYKI ZMIANY TOŻSAMOŚCI PŁCIOWEJ 1. Zarys historii problematyki płci w psychologii 2. Różnice płciowe 3. Płeć psychologiczna jako zmienna osobowości 4. Płeć jako kategoria społeczna Systemy STAŁOŚCI I ZMIANY
 • VII. STAŁOŚĆ I ZMIENNOŚĆ SCHEMATÓW JA 1. O stałości 2. O zmianie 3. O różnicach indywidualnych
 • VIII. JAK MÓWIENIE ZMIENIA MYŚLENIE? 1. Czy mówienie może zmieniać myślenie? 2. Jak mówienie zmienia myślenie? 3. Techniki wykorzystywane poprzez terapeutów narracyjnych
 • IX. ZMIANA PRZEKONAŃ NA TEMAT WŁASNEJ PRZESZŁOŚCI 1. Pamięć a tożsamość 2. Pewność własnych wspomnień 3. Eksperymentalne sposoby zmiany przekonań o zaistnieniu zdarzeń w przeszłości 4. Systemy odpowiedzialne za zmianę przekonań na temat własnej przeszłości 5. Implikacje i aplikacje ZMIANY W CIĄGU ŻYCIA
 • X. ZMIANY SUGESTYBILNOŚCI INTERROGATYWNEJ W CIĄGU ŻYCIA 1. Sugestybilność interrogatywna - pojęcie i pomiar 2. Wiek a sugestybilność interrogatywna 3. Metaanaliza badań dotyczących związku wieku z sugestybilnością interrogatywna 4. Dyskusja wyników LITERATURA CYTOWANA

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .