zrozumieć organon co to znaczy
Co znaczy Zrozumieć organon?. Co to jest czytelnikach Organonu jako pomoc w jego zrozumieniu. Ma.

Czy pomocne?

Zrozumieć organon

Definicja z ang. understand organon, z niem. verstehen Organon.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie Similimum, Nowy Sącz 2004, wyd. 1, Oprawa: twarda,200 str., Wymiary: 150 x 215 mm , Waga: 0.39 kg
Zagadnienia: zrozumieć organon
ISBN: ISBN 83-920101-3-2
Opis: Podręcznik ta powstała z myślą o sfrustrowanych czytelnikach Organonu jako pomoc w jego zrozumieniu. Ma ona ułatwić pierwszy kontakt z dziełem i zachęcić do studiowania jego całości. Organon jest do dziś książką wartą przeczytania i zrozumienia i nikt, kto poważnie interesuje się homeopatią, nie powinien zrezygnować z jej rzetelnego przestudiowania. Organon można nazwać manifestem homeopatycznej nauki Hahnemanna. Poprzez całe życie autora wielokrotnie korygowany i aktualizowany jest do dzisiaj - obok teoretycznej części ''Chorób przewlekłych'' (''Die chronischen Krankhe-iten'') i ''Czystej nauki o lekach'' (''Reine Arzneimittellehre'') -pierwotnym i kluczowym źródłem metodyki homeopatii i jako taki nieodzowną podstawą studiów. kluczowym źródłem wszelkich konfliktów w homeopatii jest z reguły niedostateczna znajomość nauki Hahnemanna. Prowadzi to do polaryzacji dwóch głównych ''frakcji'' - tych, którzy dzieło Hahnemanna odrzucają jako przestarzałe i nieprzydatne współczesnemu homeopacie i tych, którzy je traktują z niemal nabożną czcią, uważając wszystkie punkty za niepodważalne dogmaty. Istnieje jeszcze ''frakcja'' trzecia, kierująca się wybiórczo pojedynczymi paragrafami, które wyrwane z kontekstu łatwo poddają się własnej albo przejętej od danej ''szkoły'' interpretacji. Mam cichą nadzieję, iż podręcznik ta spełni własną rolę przewodnika po Organonie, posłuży przybliżeniu geniuszu myśli Hahnemanna i zachęci czytelnika do studiowania jego dzieł. Organon, jak już wspomniałam na początku, jest gdyż do dziś książką wartą przeczytania i zrozumienia. Jest w nim jeszcze wiele do odkrycia! Niniejsza podręcznik jest pierwszym tego typu opracowaniem w Polsce.
Spis treści:
 • wyraz wstępne
 • Układ Organonu
 • Przedmowa
 • Lista treści Hahnemanna
 • Wprowadzenie
 • Część kluczowa CZĘŚĆ kluczowa - PARAGRAFY
 • I. Podstawy teoretyczne (§§ 1-70)
 • Zadania lekarza i cel leczenia (§§ 1-4)
 • 1. Poznanie choroby (§§ 5-18)
 • Ogół objawów i powody choroby (§§ 5-8)
 • Pojęcie choroby i leczenia - siła życiowa w zdrowiu i chorobie (§§ 9-18)
 • 2. Znajomość mocy leków (§§ 19-21)
 • 3. Dobór właściwego leku - zasada podobieństwa (§§ 22-69)
 • Homeopatyczne prawo natury (§§ 22-28)
 • Choroby naturalne i sztuczne (§§ 29-34)
 • Interakcja różnych chorób w jednym organizmie (§§ 35-51)
 • Choroby niepodobne (§§ 35-42)
 • Choroby podobne (§§ 43-51)
 • Homeopatia kontra alopatia (§§ 52-54)
 • Leczenie antypatyczne, paliatywne (§§ 55-62)
 • Działanie pierwotne i wtórne (§§ 63-69)
 • Podsumowanie zasad teoretycznych (§70) II. Część praktyczna (§§ 71-291)
 • Podział części praktycznej (§ 71)
 • 1. Badanie i rozpoznanie chorób, anamneza (§§ 72-104)
 • Choroby ostre i przewlekle (§§ 72-78)
 • Przewlekłe miazmy (§§ 79-81)
 • Wywiad (§§ 82-104)
 • 2. Badanie sił leków, próby lękowe na zdrowych ochotnikach (§§ 105-145)
 • Aspekty teoretyczne próby lękowej (§§ 105-120)
 • Praktyczne wskazówki do przeprowadzania próby (§§ 121-142)
 • Prawdziwa materia medica (§§ 143-145)
 • 3. Właściwe wykorzystanie leków - znajomość sztuki leczenia (§§ 146-285)
 • Leczenie sposobem homeopatyczną (§§ 146-149)
 • Ocena i znaczenie objawów, symptomy charakterystyczne (§§ 150-154)
 • Pogorszenie homeopatyczne (§§ 155-161)
 • Postępowanie w razie niedostatecznej ilości sprawdzonych leków (§§ 162-171)
 • Postępowanie w różnych formach chorób (§§ 172-244)
 • Choroby jednostronne (§§ 172-184)
 • Choroby miejscowe (§§ 185-203)
 • Przewlekłe miazmy (§§ 204-209)
 • Choroby psychiczne i emocjonalne (§§ 210-230)
 • Choroby nawracające i naprzemienne (§§ 231-244) II. Część praktyczna (cd.)
 • 3. Właściwe wykorzystanie leków - znajomość sztuki leczenia (cd.)
 • Zasady stosowania leków w terapii, prowadzenie przypadku (§§ 245-285)
 • Powtórzenie i modyfikacja dawki (§§245-251)
 • Poprawa i pogorszenie (§§ 252-258)
 • Wskazania dietetyczne i tryb życia (§§ 259-263)
 • Sporządzanie leków, potencjonowanie (§§ 264-271)
 • Aplikowanie leków, dawkowanie (§§ 272-285)
 • Inne formy terapii (§§ 286-291)
 • Elektryczność i magnes (§§286-287)
 • Mesmeryzm (§§ 288-290)
 • Kąpiele wodne (§ 291)
 • Słowniczek
 • Skorowidz
 • Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na Z .